Wednesday, September 3, 2014

Perbandingan JMF dan PPS Adalah Dangkal Dan Tidak Tepat

Johore Military Forces (JMF) atau Askar Timbalan Setia ditubuhkan pada tahun 1886 sebagai memenuhi syarat Perjanjian Setia 1885 antara Kerajaan Johor dan Kerajaan Great Britain. JMF ini juga terlindung di bawah Enakmen No 13 Negeri Johor - Johore Military Forces Enactment 1915.

Walaupun terdapat usaha Kerajaan Persekutuan untuk membentangkan Rang Undang-Undang Johore Military Forces (Disbandment and Repeal) 1994 namun ia tidak berjaya melepasi bacaan kedua di Dewan Rakyat.

Tun Salleh Abbas, Ketua Hakim Negara ketika itu telah menasihatkan pihak Istana Bukit Serene bahawa JMF ini telah diwujudkan lebih dahulu daripada Rejimen Askar Melayu DiRaja dan penubuhan serta pengekalan JMF ini adalah sebahagian hak dan keistimewaan Istana dan Negeri Johor.

Kerajaan Persekutuan tidak mempunyai legitimasi dan hak untuk membatalkan keistimewaan hak tersebut tanpa persetujuan Sultan Johor. Pandangan Tun Salleh telah disokong oleh Neil Lawson yang menjadi Penasihat Perundangan semasa perbincangan menuntut kemerdekaan.

Maka, untuk membandingkan JMF dan PPS adalah tidak tepat. Tidak sewajarnya JMF yang mempunyai legitimasi undang-undang dan sejarah ini dimanipulasi dalam sengketa politik domestik.

Sehubungan itu, SAMM Johor memperingatkan semua pemain politik tempatan, dalam kita berpolitik, kita juga harus mempunyai etika dan moral. Fakta yang dibentangkan perlu mempunyai asas dan perbandingan juga haruslah berlandaskan Apple to an Apple bukannya Apple to an Orange.

"Johore Untuk Rakyat Johore"

Ahmad Anwar Asyraf

No comments:

Post a Comment