Sunday, December 24, 2017

PAS sedia tadbir Pahang dengan sistem Islam

TEMERLOH: PAS Pahang bersedia meneraju kerajaan negeri ini dengan memperkenalkan sistem pentadbiran yang lebih baik berlandaskan lslam jika diberi mandat pada PRU14 nanti.

Pesuruhjaya PAS Pahang, Rosli Abd Jabar berkata, antara isu yang akan menjadi keutamaan PAS dalam pentadbiran negeri ialah penyelesaian ‘hutang’ kerajaan negeri yang mana dikatakan tertinggi di Malaysia.

Menurutnya, selain itu, isu pengurusan alam sekitar serta penerokaan hasil baharu dengan memanfaatkan sumber sedia ada dan mengurangkan kebergantungan atau berhutang kepada kerajaan persekutuan.

"Pas juga akan mengkaji operasi syarikat berkaitan kerajaan (GLC) supaya ia memberi keuntungan maksima kepada kerajaan negeri.

"Sekiranya diberi mandat, pengurusan kewangaan kerajaan negeri akan mengutamakan perbelanjaan ‘berhemah tetapi tidak kedekut dengan menjadikan pentadbiran Kelantan sebagai salah satu contoh mengurus tadbir kerajaan negeri yang baik.

"Kami juga berpendapat, kerajaan Umno/BN terlalu lama berkuasa, ia perlu diganti dengan kerajaaan baharu yang segar kerana para pemimpin Umno dilihat semakin kehilangan idea dan lemah sehingga menyebabkan kerajaan negeri tidak mampu bersaing dengan kerajaan negeri yang dikuasai oleh pembangkang," katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Mesyuarat Perhubungan PAS Pahang di Kompleks al-Makmur Kerdau, di sini semalam.

Turut hadir Pengerusi Timbalan Pesuruhjaya PAS Pahang yang juga Adun Beserah, Andansura Rabu; Setiausaha Pas Pahang, Roslan Zainal Al-Ahmadi.

Rosli berkata, antara cadangan pengukuhan hasil negeri ialah penyusunan semula struktur kutipan premium pembalakan dan perlombongan bagi memberi pulangan maksimum kepada kerajaaan negeri.

"Ini jelas apabila hutang kerajaan negeri meningkat setiap tahun dan terkini sudah melebihi RM3 bilion, hasil negeri cuma berlegar dari sumber tradisi, iaitu pembalakan, perlombongan, air dan cukai tanah malah tiada usaha dan kreativiti dalam meneroka sumber pendapatan baharu sedangkan Pahang adalah sebuah negeri yang sangat subur.

Rosli berkata, PAS juga akan memperkukuh industri eko-pelancongan dengan memanfaatkan keindahan alam dengan flora dan fauna, hutan serta gunung sungai dan pantai yang indah.

Katanya, bidang pertanian akan dinaiktaraf menjadi bidang keusahawanan dengan membangunkan tanah-tanah terbiar bagi mempertingkat pengeluaran hasil dan membuka peluang keusahawanan kepada anak negeri Pahang.

"Pas mempunyai ramai tokoh berwibawa, berlatar belakangkan agama dan profesional yang bertaqwa mampu menggalas tugas sebagai Menteri Besar Pahang sekiranya diberi kepercayaan menerajui Pahang.

Rosli berkata, sementara itu seramai lebih 12,000 petugas jentera pilihan raya PAS Pahang akan berkampung di Kompleks al-Makmur di sini pada program Fastaqim 2.3, 20 Januari depan.


Thursday, December 21, 2017

Nostalgia: Pekan Sari Temerloh 1962

Pekan sari (Gesel Street) Temerloh

Oleh
Ahmad Sanusi

Pada hari Ahad, sa-kali dalam sa-minggu, ramai orang Melayu kampong sekitar Temerloh meninggalkan changkol, parang, dan pisau getah mereka, datang ka- pekan sari untok berlateh2 berniaga.
Pekan sari atau di-kenal juga dengan sebutan pekan mingguan maseh penting dalam kehidupan orang Melayu di-daerah ini dan juga suatu keramaian yang menarek hati pemuda pemudi.
Pekan sari itu-lah pasaran istimewa untok "penge-luar2" dari kampong menjualkan hasil mahsul mereka langsong kapada "pengguna2" tanpa melalui orang tengah.
Sa-kali sa-minggu terubat juga-lah hati pembeli2 yang ingin mengechap sayoran2 tanaman orang Melayu, buahan2, juadah chara tua yang tidak menjelakkan, pekasam2, dan barang2 lain yang di-jual oleh orang Melayu belaka.
Pekan sari Temerloh ter-letak dalam kawasan ban-daran, dudok-nya di-tebing Sungai Pahang dan di-tepi Kuala Semantan. Dua buah sungai bertemu di-sini.
Keindahan pemandangan sekitar sungai itu selalu menyegarkan. Pohon kelapa dan pohon buloh menghi-jau di-sapanjang tebing sa-jauh mata memandang. Perahu2 penambang dan motor2 hilir mudek melan-char di-atas ayer sungai yang beriak2 kechil itu.
Tidak jauh di-sa-belah hilir merentang jambatan sa-tu juta ringgit, beraneka keenderaan berlari di-atas-nya sa-buah demi sa-buah.
Motor, perahu, basikal dan bas sibok sa-kali sejak pagi2 hari Ahad dengan pedagang2 kechil dan kampong mengangkot ber-bagai ragam dagangan dari buah kelapa yang ter-gayut tinggi sampai kapa-da ubi kayu yang berlunjor ka-dalam bumi.

Tebal

Hampir2 semua barang2 dagangan itu di-letakkan di-atas tanah beralas ker-tas atau kain tebal. Sa-tengah2-nya mengambil tempat sa-panjang enam tujoh kaki, tetapi ramai ju-ga yang hanya memerlukan kira2 sa-besar sa-tengah muka akhbar sahaja.
Di-atas kertas itu mereka longgokkan sayuran2, ubi kayu, buah2an dan lain barang dagangan.
Sa-tengah2 penjual menghadapi tiga longgok sahaja barang2 jualan-nya: terong sa-longgok, ubi kayu sa-longgok dan timon sa-longgok. Di-belakang me-reka terletak sa-buah bakol jadi sa-bagai 'store' meny-impan beberapa longgok lagi.
Penjual2 kain, pinggan mangkok dan perkakas2 besi tentu-lah memerlukan modal beratus ringgit,teta-pi ada pula mereka yang hanya menjual puchok pa-ku, terong rembang dan ulam peraga, yang tumboh dengan kemurahan alam sahaja.
Tukang2 jual ubat tidak mau ketinggalan di-pekan2 sari. Kadang2 sampai em-pat lima orang masing2 de-ngan pembesar suara.
"Tuan2, ini hari ubat kita tinggal 30 botol sahaja lagi, ini pun akan-diberi per-chuma kapada tuan2." kata sa-orang.
"Wak berani bertengkar dengan Munkar Nakir as-alkan bangsa wak dapat ka-shorga," kata sa-orang lain.

Ugama

"Kita jual ubat,jual ubat sahaja-lah, tak baik mem-persenda2 ugama. Biar-lah ubat saya tak laku, nama mempersenda ugama tidak sa-kali2," yang lain pula membidas sa-sama-nya.
Ada pula penjual ubat yang berchakap perlahan2, jari-nya di-gosok2-nya de-ngan minyak; sa-kali2 dia menguatkan suara-nya me-nyebut "Pa' si-awang, mak si-awang". Sa-orang tua kelihatan tersipu2 sambil menepok2 pinggang.
Penjual2 kain juga rioh berteriak: "Mari che abang, kain batek baru sampai, jangan segan che abang, harga-nya murah sahaja."
Che abang atau Chak Abang, menurut istilah pendudok di-sini ia-lah panggilan untok kakak ipar (isteri abang).
Keriohan pekan sari itu berlangsong beberapa jam dan mulai reda kira2 dekat tengah hari.. Ramai-lah penjual2 yang kehabisan barang2 dagangan-nya, te-tapi maseh ramai pula yang terpaksa membawa pulang saki baki-nya atau menjual-kan-nya dengan harga yang rendah sahaja kapada peraih2.
Sa-orang tua membawa sa-bontel buah pinang dan sampai tengahhari hanya laku 30 sen sahaja.
Sejak mula membentang-kan daganganan-nya beliau lebeh banyak menguap2.
Kawan-nya yang menjual buah rambutan di-depan-nya bersuara agak kuat: "Mujur lebat janggot dan jambang pak ngah, kalau tidak, sampai-lah koyak mulut ka -pangkal telinga."
Barangkali orang tua itu tidak mendengar perkataan penjual rambutan itu, dia tidak memperdulikan-nya, agak-nya dia sedang me-ngantok betul.
Ketika akan pulang, be-liau mendapatkan sa-orang peraih yang hanya sanggup membeli pinang itu dengan harga 50 sen sahaja sa-ratus biji.
"Upah penat memikul pun tak lepas," kata-nya meradang.

Harga

Tetapi kerana beliau mau pulang juga dan tidak mau berpenat2 lagi memikul buah pinang itu, di-jual-kan-nya juga dengan harga sa-banyak itu.
"Paku Belanda betul awak," kata-nya ketika me-nerima wang harga pinang-nya itu.
Kawan-nya yang menjual rambutan menyampok pula: "Gone melawan-nye, pak ngah."
Kalau di-kota timbul per-kataan "Sana boleh Cha-kap", "Tiada bacha punya orang", "Mana ada jalan", maka di-sini mashor pula perkataan "Gone melawan-nye" perkataan pelat da-erah ini mengandungi tafsi-ran: "Tak terlawan".
Jika buah petai atau je-ring yang tidak laku, pen-jual2nya tidak-lah run-sing. Minggu depan mere-ka boleh pula menjual je-rok petai dan jering chem-bah.
Rasa petai jerok dan je-ring chambah bertambah enak, chuma bau yang di-chiptakan-nya di bilik ayer, bagi akan mengalahkan empat buah jamban yang bersatu padu.
Dua minggu yang lalu, buah rambutan dan buah langsat menchapai penge-luaran-nya yang mewah sa-kali, hingga harga ram-butan jatoh kapada 30 sen sa-ratus, manakala buah langsat di-jual dengan har-ga 50sen sahaja satu gan-tang atau kira2 8 sen saha-ja sakkati.
Oleh kerana penghasilan buah2an itu melebihi ke-perluaan, biar pun harga-nya di-murah-kan namun maseh banyak juga yang tidak terjual.
Maka terjadi-lah pula chara penghidupan di-zaman purba, ketika wang ringgit belum di-buat orang. Penjual buah2 itu bertukar2 barang sama sen-diri.
Yang membawa langsat menukar-nya dengan buah rambutan. Mereka bertu-kar2 juga dengan penjual sayoran2 dan kueh mueh termasok lemang dan apam.
Sayang sa-kali, penyiasa-tan2 tak pernah di-buat untok meninjau kemajuan2 yang di-chapai oleh orang Melayu semenjak pekan sari itu diwujudkan.
Nampak-nya hanya pen-jaja2 yang kelihatan men-dapat peluang agak baik dari pekan sari itu. Bukan kerana mereka mendapat untong besar, tetapi ia-lah kerana mereka daya meng-unjongi pekan2 sari yang lain, yang di-adakan pada hari esok dan berikut-nya di-kampong2 yang lebeh jauh.
"Pelateh2" yang lain itu hanya berpeluang berjua-lan sa-kali sahaja sa-minggu.
Sa-orang penjaja kain memberitahu saya bahawa perniagaan mereka di-pe-kan2 sari pun sekarang se-dang merosok kerana ku-rang-nya penghasilan ge-tah orang2 kampong.
Satu sebab yang lain, ka-ta mereka, ia-lah orang2 asing juga nampak-nya sudah di-bebaskan untok berjualan di-pekan2 sari.
Sungutan2 saperti itu di-suarakan juga oleh pejual pinggan mangkok, barang tembaga dan penjual sa-yor2-an juga.
Mereka berasa hairan kenapa pehak yang ber-sangkutan tidak bertindak menchegah orang2 asing itu, pada hal pekan sari itu dilaong2kan sa-mata2 untok mengajar orang Me-layu sahaja berniaga.
Yang lebeh aneh, mere-ka tidak tahu ka-mana hendak mengadu. Jawatan-kuasa pentadbir pekan sari entah maseh ujud en-tahkan sudah ghaib.
Rumah2 dan bangku2 yang di-dirikan dulu ting-gal beberapa buah sahaja lagi yang tegak yang lain2 sudah rontoh dan hilang.
Penjual2 mengosongkan sa-bahagian besar dari ka-wasan pekan sari yang asal dan memenohi kawasan baru di-sebelah ulu-nya.
Ini-lah perubahan-isti-mewa bagi pekan sari itu, ia bergerak menjalar mening-galkan tepi rumah pasong dan kini hampir sampai ka-kaki masjid.
Berchakap tentang "me-ninggikan" latehan ber-niaga dari pekan sari, sa-orang teman menunjokkan pada saya satu tempat aru di-pasar Temerloh, yang di-katakan khas di-dirikan oleh Majlis Bandaran Te-merloh-Mentakab untok orang Melayu.
Kawasan khas itu bagitu tersorok kedudokan-nya hingga ramai orang yang pergi ka-pasar itu tidak ta-hu bahawa di-hujong pasar itu ada tempat khas untok orang Melayu berniaga.
Alang-kah baik jika ka-wasan khas itu di-letakkan di-bahagian rosok pasar yang berdepan2 dengan perhentian bas supaya le-beh mudah mendapat per-hatian ramai dan ini akan menggalakkan orang2 Me-layu itu.

Terjalar

Kembali kepada cherita pekan sari. Biar pun pekan sari itu terbiar dan sedang merangkak menjalar men-chari tempat yang lebeh sa-suai, namun ia tetap mendapat kunjongan ra-mai, tetap mendapat do-kongan dari pengeluar dan pengguna.
Hampir lupa saya men-cheritakan bahwa pekan sari di-anggap juga sa-bagai keramaian yang menghairahkan pemuda pemudi daerah ini. Banyak kenang2an masra terjadi di-sini.
Sa-tengah2 pemuda me-namakan pekan sari itu "Gesel street" kerana lo-rong-nya yang sempit dan sesak menyebabkan selalu saja bergesel dan singgong menyinggong dengan mambang.

"BERANI TENGKAR DGN MUNKAR NAKIR ASAL BANGSA-NYA DAPAT KA-SHORGA..."

Sumber foto dan artikel: Berita Harian, 21 Januari 1962.
Kredit: National Library Board, Singapore.

Wednesday, December 13, 2017

Pasti dinaik taraf jadi Pra Tahfiz

JERANTUT: Pusat Asuhan Tunas Islam (Pasti) Pahang akan dinaik taraf menjadi Pra Tahfiz mulai 2018 di 156 cawanganya di Pahang.
Pengarahnya, Danial Aziz berkata, pelancaranya sudah dibuat pada Oktober lalu dan kini pihaknya sedang membuat persiapan akhir untuk merealisasikanya apabila sesi persekolahan 2018 bermula.

Menurutnya, pihak Pasti negeri sedang melakukan lawatan ke seluruh Pasti di 14 kawasan parlimen bagi mengenal pasti memastikan persiapan menaik taraf berjalan lancar.

Majlis pelancaran Pra Tahfiz Pasti telah sempurnakan oleh Yang Dipertua PAS Kuala Krau Ustaz Shahril Azman Abd Halim Al Hafiz,.

Beliau adalah pengarang Tafsir surah Al Mulk yang akan menjadi teks Pasti seluruh Pahang.

Shahril dalam ucapannya berkata, di samping bermatlamat untuk memperkasakan kaedah pembacaan al-Quran di Pra Tahfiz Pasti, beliau berharap dengan menaik taraf kepada pra tahfiz, Pasti akan menjadi pilihan utama ibu bapa sebagai platform pendidikan awal anak-anak mereka.

Beliau memuji pengurusan dan guru-guru Pasti kerana komitmen mereka menjayakan pendidikan pra sekolah dan memberi sumbangan besar terhadap pendidikan awal kanak-kanak yang berteraskan al-Quran dan Sunnah. Ia juga turut menyumbang modal insan berkualiti seterusnya mengekang masalah gejala sosial dalam negara.

Pasti merupakan institusi pendidikan awal kanak-kanak berteraskan Islam meliputi aspek rohani, jasmani, intelek dan emosi sudah bertapak lebih 30 tahun lalu di seluruh negara.

Pasti menerima murid seawal usia 4 Tahun (kurikulum khas), 5 Tahun ( Tahap 1) dan 6 Tahun ( Tahap 2) peringkat akhir sebelum memasuki alam persekolahan sebenar.

“Saya yakin dengan menaik taraf kepada Pra tahfiz, Pasti mampu meningkatkan keyakinan masyarakat dan akan menarik minat ibu bapa menghantar anak mereka ke Pasti sebagai alternatif kepada pendidikan pra sekolah yang di kendalikan oleh kerajaan dan swasta,” katanya.

Pasti, katanya Danial sentiasa berkerjasama rapat dengan semua pihak demi untuk mendidik anak bangsa, khususnya pendidikan pra sekolah berteraskan Islam.


Antara modul Pra Tahfiz ialah para pelajar tahap satu dan dua akan didedahkan dengan hafazan Surah AlMulk ( Surah pilihan Pra Tahfiz Pasti).

Sementara itu, Daniel berkata, pelajar tahap satu akan mengahafaz ayat 1- 15 surah al Mulk manakala pelajar tahap dua akan menghafaz surah al Mulk ayat 15 – 30, mata pelajaran lain Pasti akan dikekalkan sebagaimana biasa.


Gambar
*Majlis pelancaran naik taraf Pasti kanan sekali Danial Aziz pengarah PAS Pahang merjubah hitam ialah Ustaz Shahril Azman Abdul Hamil Alhafiz.
*Danial Aziz Pengarah Pasti negeri Pahang.

Monday, November 13, 2017

Khidmat Pahang bersiap hadapi musim tengkujuh

Bagi menghadapi musim tengkujuh sekarang Khidmat Malaysia Pahang membuat persiapan awal di samping mengarahkan setiap kawasan parlimen turut bersiap sedia.

Pengarahnya, Ustaz Yohanis Ahmad berkata, taklimat khas mengenainya juga sudah diadakan yang hadiri Timbalan Pengarah Khidmat Malaysia Pusat, Dr Azman Ibrahim.

Katanya, taklimat prosedur standard operasi (SOP) pengurusan bencana banjir diadakan bertujuan mendedahkan pengetahuan kepada anggota bagi meningkatkan kecekapan.

“Khidmat Pahang memperlengkapkan anggota dengan kemahiran penggunaan radio amatur sebagai media perhubungan ketika bencana berlaku.

“Kita doakan semoga banjir tidak berlaku, namun kita perlu bersiap siaga kerana kebiasaannya banjir berlaku hujung tahun,” katanya di Kompleks Al-Makmur, Kerdau.

Thursday, November 2, 2017

Ibrahim Yaakob tokoh pejuang negara

Bahagian 2

DITANGKAP BRITISH


Sewaktu Perang Dunia II semakin menghampiri Tanah Melayu, pemuda-pemuda KMM telah menyemarakan semangat anti-British. Pada 1941, Konsul Jeneral Jepun di Singapura telah membantu KMM membeli akhbar Melayu di Singapura yang dipanggil Warta Malaya dengan memberikan kemudahan kewangan. Pada tahun 1941, pihak British telah mula mengesan pengaruh Jepun di dalam KMM. British telah memerhati KMM dengan dekat dan pada akhir tahun 1941, pucuk kepimpinan KMM termasuk Ibrahim Yaacob dipenjarakan. Ketika Perang Pasifik meletus pada 7 Disember 1941, Ibrahim Yaakob telah ditangkap oleh pihak British Perjuangan KMM menjadi lemah apabila ramai pemimpin mereka ditangkap. Kelemahan mereka semakin ketara apabila Jepun mula menduduki Tanah Melayu.


Bagi meredakan kebimbangan tersebut, pada akhir tahun 1941 pihak British telah menahan Ibrahim Haji Yaakob dan beberapa orang pemimpin KMM seperti Ishak Haji Muhammad, Hassan Haji Manan,Idris Hakim,Ahmad Boestamam, Mohd Isa Mahmud dan Sutan Djenain berserta 150 orang anggota KMM ditangkap oleh Cawangan Khas Polis British. Walaupun pada mulanya mereka akan di hantar ke India, namun rancangan tersebut terpaksa dibatalkan setelah kedatangan Jepun ke Tanah Melayu. Pemimpin-pemimpin KMM telah di bebaskan oleh Jepun dan KMM telah meneruskan kegiatan mereka dalam bidang politik. [41]
Kongress sepatutnya diadakan di Ipoh pada tahun 1941. Akan tetapi, kehendak itu terhalang apabila Perang Dunia II meletus dan Tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun.

KMM Pada Era Pendudukan Jepun

Pada tahap ini, kelihatan satu kegiatan nasionalisme yang lebih matang dari kegiatan sebelumnya. Peranan golongan radikal Melayu lebih menonjol sekali seperti Ibrahim Haji Yaakob, Dr. Burhanuddin Al-Helmy dan Ishak Haji Mohammad merupakan tokoh-tokoh yang telah menggunakan pendudukan Jepun sebagai satu peluang untuk mendapat tempat dalam kegiatan nasionalisme itu. Sebagai perisik Jepun ketika itu, mereka telah mendapat kedudukan yang baik dalam pentadbiran Jepun yang berjalan selama tiga tahun setengah itu. Mereka membantu Jepun dengan harapan Jepun akan memberi lebih banyak kebebasan politik kepada orang Melayu, jika tidak merdeka sepenuhnya. Mereka berpendapat bahawa penjajahan British di Tanah Melayu perlu dihapuskan. Manakala bagi Jepun pula,mereka mengharapkan ahli-ahli KMM dapat mempengaruhi orang Melayu supaya berkerjasama dengan tentera Jepun semasa mereka menyerang British. Bantuan KMM ini banyak membantu tentera Jepun untuk menakluki Tanah Melayu dengan lebih mudah.

Namun, setelah kumpulan ini berkerjasama dengan Jepun dan membiarkan Jepun menekan kegiatan mereka, sifat radikal mereka telah musnah. Tindakan Jepun mengharamkan KMM pada bulan Jun 1942 iaitu enam bulan selepas penguatkuasaan pemerintahannya tidak dapat dibantah oleh Ibrahim Haji Yaakob dan kawan-kawannya. Jepun mengharamkan KMM kerana tindakan sekumpulan pemimpin KMM seperti Mustapha Hussein menuntut kemerdekaan dari Jepun sebaik sahaja Jepun menduduki Tanah Melayu. Selepas Ibrahim Haji Yaakob melihat insiden salah seorang ahli KMM iaitu Mustapha Hussein ditempeleng dan diterajang, beliau terpaksa mengunci mulut dan tunduk terhadap Jepun. Beliau sedar bahawa, kemenangan Jepun di Tanah Melayu bukanlah kemenangan bagi golongan radikal.

Begitu juga dengan Dr.Burhanuddin yang telah dilantik sebagai Penasihat hal-ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu di Taiping, Perak. Beliau cuba mengadakan persidangan masyarakat Islam Sumatera dan Semenanjung bagi kali kedua telah ditahan oleh pihak Jepun. Hal ini kerana pihak Jepun bimbang Islam akan menjadi jambatan kebebasan politik di antara kedua-dua buah daerah menentang Jepun. Ishak Haji Mohammad juga terpaksa membiarkan Jepun menyerahkan semula Kelantan dan Terengganu kepada Thailand. Beliau dan kawan-kawannya juga terpaksa mmbiarkan pentadbiran negeri-negeri utara Tanah Melayu disatukan dengan Sumatera dan Singapura diasingkan dari Semenanjung. Beliau seperti juga rakan-rakannya, tidak dapat menyaingi penjajah baru ini.

Pembubaran KMM

Pada bulan Jun 1942, KMM telah dibubarkan oleh Jepun kerana telah mendapati bahawa KMM mula mengecam kedudukan mereka. Kemudian tentera Jepun telah meminta Ibrahim Haji Yaakob supaya menubuhkan ‘Badan Penasihat Bumiputera pada Pemerintahan Tentera Jepun bagi Tanah Melayu dan Sumatera. Lantaran daripada pembubaran tersebut, ini juga bermakna bahawa perjuangan golongan nasionalis kiri yang bergerak atas nama KMM sebagai sebuah pertubuhan politik di Tanah Melayu turut berakhir.

Walaupun KMM dibubarkan, kebanyakan pimpinan dan angotanyanya (tanpa Ibrahim Yaakob), kemudian menyertai Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), juga dikenali Parti Nasionalis Melayu (PNM - Malay Nationalist Party) telah ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Ipoh. Parti ini merupakan parti politik Melayu yang pertama ditubuhkan selepas pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Pimpinan PKMM diambil alih oleh pemimpinan KMM seperti Dr Burhanudin al-Helmi, Ahmad Bustamam dan Ishak Haji Mohamad. Jadi, PKMM ini dianggap sebagai kesinambungan KMM.

Walaupun KMM berusaha untuk memperluaskan pengaruh namun pertubuhan ini tidak berjaya menarik lebih ramai pengikut, terutamanya di kalangan rakyat bawahan dan golongan pentadbir Melayu yang berpendidikan Inggeris. Hal ini kerana mereka masih mengharapkan kepimpinan raja-raja dan golongan bangsawan Melayu yang dianggap sebagai pelindung orang Melayu. Kemunculan KMM di tengah-tengah orang Melayu yang sebahagian besarnya terdiri daripada masyarakat tani yang masih setia terhadap hubungan sosial bersifat tradisional terutamanya dengan raja-raja Melayu dan para pembesar Melayu sebenarnya tidak banyak membantu KMM meluaskan pengaruhnya. Terdapat golongan yang juga tidak menyokong KMM iaitu golongan Birokrasi kerana KMM bersikap anti birokrasi.

Idea KMM untuk menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia melalui gagasan Melayu Raya tidak berkesan untuk menarik perhatian majoriti orang Melayu. Sebelum Perang Dunia kedua berlaku, KMM lebih banyak bergiat secara sulit dan bergantung kepada hubungan ahli-ahli jawatankuasa pusat dengan rakan-rakan di beberapa buah negeri di Tanah Melayu, khususnya di kalangan bekas pelajar SITC untuk mendapatkan ahli-ahli baru. Jelaslah bahawa KMM gagal mewujudkan satu gerakan massa ataupun suatu pertubuhan politik secara besar-besaran yang berupaya melibatkan penyertaan golongan rakyat bawahan dalam usaha menentang penjajah British di Tanah Melayu.

Namun, sejak awal penubuhannya, pihak British sentiasa mengawasi kegiatan KMM. British mendapat maklumat mengenai rancangan para pemimpin KMM umtuk melancarkan gerakan bersenjata bagi menghalau penjajah itu keluar dari Tanah Melayu. Kebimbangan British semakin jelas apabila menyedari tentang wujudnya hubungan rapat di antara KMM dengan para pemimpin Indonesia, terutamanya Parti Komunis Indonesia (PKI) berikutan dengan kehadiran Sutan Djenain yang merupakan seorang pelarian politik PKI yang menetap di Tanah Melayu

Analisis dan Kesimpulan

Melalui analisis Mohamed Salleh Lamry (2006) dalam bukunya Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan mengatakan di Malaya KMM adalah sebuah organisasi politik yang terawal muncul dan penubuhannya banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik di Indonesia dan berlandaskan fahaman nasionalisme Melayu yang luas tetapi hanya wujud sehingga zaman Jepun dan selepas Perang Dunia Kedua perjuangan KMM diteruskan oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM).

Karya Firdaus Haji Abdullah (1985), Radical Malay Politics mengatakan KMM adalah gerakan politik radikal Melayu yang terawal. Selain daripada itu beberapa tulisan oleh Rustam A. Sani (1976,1983) dan Ahmat Adam (1983, 1996) juga mengkelaskan KMM merupakan gerakan nasionalis kiri Melayu dan Rustam A. Sani (1975) telah menghuraikan asal usul sosial gerakan nasionalis kiri Melayu, khasnya KMM.

Kemunculan gerakan nasionalisme kiri di kalangan orang Melayu pula, sama ada secara langsung atau tidak, banyak dipengaruhi dan didorong oleh perkembangan politik dan gerakan nasionalisme di Indonesia. Bahan-bahan dari Indonesia, sama ada buku, majalah dan surat khabar telah sampai ke tangan anak-anak muda Melayu yang belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris. Tujuan bahan bacaan itu dibawa masuk ke Tanah Melayu terutamanya adalah untuk mengatasi masalah kekurangan bahan bacaan itu mereka dapat mengikuti perkembangan di Indonesia, seperti Boedi Otomo, Sarekat Islam, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasional Indonesia serta peranan Soekarno. Dengan itu, kemasukan bahan bacaan itu telah mendatangkan kesan yang tidak diduga pada mulanya, iaitu sedikit sebanyak telah mendorong timbulnya kesedaran politik anti kolonial di kalangan mereka (Abdul Samad 1982, 310).

Menurut Ibrahim (1957) yang menulis berdasarkan pengalamannya sebagai pemimpin politik utama gerakan nasionalisme Melayu kiri itu, tekanan politik dan ekonomi penjajah dalam waktu singkat telah memberikan kesedaran baru kepada orang Melayu. Dengan itu, timbullah bibit-bibit kesedaran nasional di kalangan masyarakat Melayu. Namun, Ibrahim (1957,20) mengakui adanya pengaruh dari Indonesia itu dengan kata-kata seperti berikut :
“Selanjutnya kesadaran ini bertambah besar sesudah terjadi Pemberontakan melawan Belanda di Jawa dan Sumatera tahun 1926. Berita-berita pemberontakan di Indonesia itu dengan diam-diam disambut oleh orang Melayu di Malaya yang satu keturunan darahnya itu dengan sangat gembira, terutama oleh mereka yang mempunyai hubungan darah langsung dengan suku-suku Bugis, Banjar, Sumatera, Jawa, Sunda, Boyan dan lain-lainya, bahkan beberapa orang pemimpin pemberontakan dari Indonesia itu yang lari ke Malaya diberikan perlindungan saudara kandung oleh orang-orang Melayu, dari orang-orang pelarian ini ada pula yang bergerak di Malaya memberikan kesadaran nasional melawan penjajah di antaranya ialah Djamaluddin Tamin, Tan Malaka, Budiman, Sutan Jenain, Alimin, Mohd Arif dan lain-lainnya.”

Kenyataan Ibrahim itu telah diperkuat oleh Abdul Samad (1982, 311) yang turut berjuang dalam politik sejak awal munculnya gerakan nasionalisme Melayu dengan merujuk kepada apa yang berlaku di kalangan pelajar Sultan Idris Tranning College (SITC):
Ringkasnya pada tahun 1928 itu tumbuhlah kesedaran nasional di kalangan orang Melayu penduduk Malaya. Dengan demikian pada tahun 1929 Ibrahim telah menubuhkan sebuah gerakan pelajar secara haram yang diberikan nama Ikatan Pemuda Pelajar. Kemudian 1930 beliau menubuhkan Ikatan Semenanjung Borneo (Abdul Samad Idris 1982, 312) atau Belia Malaya mengikut catatan Roff (1974, 225), yang merupakan pertubuhan haram juga. Gerakan ini dianggotai oleh kira-kira 35 orang pelajar SITC . Antara mereka yang menjadi pemimpinnya ialah Ibrahim Haji Yaacob, Muhammad Isa Mahmud, Hassan Haji Manan, Yaacob Muhammad Amin dan Abdul Karim Rashid (Abdul Samad 1982, 312). Merekalah yang disebut oleh Ibrahim Yaacob turut menjadi ahli PNI yang dipimpin oleh Soekarno dan melanggan akhbar parti tersebut Fikiran Rakyat (Roff 1974, 225). Penubuhan gerakan sulit Ikatan Semenanjung Borneo atau Pemuda Malaya ini jelas mengikut model gerakan pemuda yang wujud lebih dahulu di Indonesia, seperti Jong Jawa dan Jong Sumatera, yang merupakan gerakan pemuda Jawa dan pemuda Sumatera.

Gerakan sulit nasionalisme Melayu di SITC itu mulai malap selepas 1932, setelah pihak Inggeris dapat mencium gerak-geri para pemimpinnya. Pihak Inggeris telah mengambil langkah untuk menghancurkan gerakan nasionalisme yang bergerak secara sulit yang berpusat di SITC itu. Antaranya ialah memisahkan Ibrahim Yaacob dari rakan-rakannya setelah menamatkan pengajian pada tahun 1931. Ibrahim Yaacob dihantar mengajar ke Bentong, Pahang, sementara rakan-rakannya dihantar mengajar ke merata tempat di Semenanjung Tanah Melayu, sehingga mereka berjauhan.

Di samping itu, tenaga pengajar yang menanamkan semangat nasionalisme juga telah dipecah-pecahkan supaya mereka sukar berhubung antara satu dengan lain. Mereka dihantar sampai ke Borneo dengan alasan kenaikan pangkat. Antaranya Cikgu Abdul Hadi Haji Hassan dijadikan Pemeriksa Sekolah-Sekolah Borneo, dan Cikgu Harun Muhammad Amin (Harun Aminurashid) dijadikan Penguasa Pelajaran di Brunei.

Bagaimanapun, langkah Inggeris menyekat gerakan nasionalisme di SITC itu tidak mematahkan cita-cita dan perjuangan Ibrahim Yaacob. Dengan perpindahannya ke Bentong, Ibrahim memindahkan markas Ikatan Semenanjung Borneo ke Bentong pula. Di Bentong, Ibrahim mendapat sokongan daripada Ishak Haji Muhammad yang ketika itu menjadi Timbalan Penolong Pegawai Daerah Bentong. Aktiviti politik Ibrahim dan Ishak dapat dihidu oleh penjajah Inggeris dan sekali lagi mereka bertindak menyekat kegiatan politik di kalangan anak muda Melayu itu, Ishak telah ditukarkan ke Pejabat Daerah Rembau, sementara Ibrahim pula ditukarkan mengajar ke Sekolah Latihan Polis di Kuala Lumpur.

Setelah berada di Kuala Lumpur pada akhir tahun 1934 dan awal tahun 1935, Ibrahim Yaacob dapat berhubung semula dengan beberapa orang kawan lama di SITC dan bertemu dengan kawan baru yang sama-sama mempunyai kesedaran nasionalisme dan semangat antikolonial. Antara mereka terutamanya ialah Hassan Manan, Abdul Karim Rasid dan Isa Mohd. Mahmud semuanya dari SITC; Mustapha Hussin, guru Sekolah Pertanian Serdang, dekat Kuala Lumpur serta Ishak Hj Muhamad, anak muda dari Pahang yang baharu berhenti dari Perkhidmatan Tadbir Melayu (MAS) (Roff 1974, 226).

Mengikut Roff (1974, 222) dalam buku Mohamed Salleh Lamry penubuhan KMM adalah mengikut model Jong Jawa dan Jong Sumatera yang wujud lebih awal di Indonesia walaupun dalam Mustapha (1999, 195, 198) dalam memoirnya menyatakan bahawa pemuda-pemuda nasionalis dalam KMM seperti beliau mahu mencontohi gerakan Muda Turki (Young Turks) dan tidak mengakui KMM dipengaruhi oleh parti-parti politik dari Indonesia. Dalam hal ini, kenyataan Ibrahim mungkin lebih tepat, kerana pada masa itu, pengaruh dari Indonesia, sama ada dari segi bahan bacaan dan hubungan secara langsung dengan pejuang politik dari Indonesia, memang lebih ketara.

Dengan itu, kita dapat membuat penilaian sendiri mengenai hubungan ini iaitu satu perkara yang menarik yang mana dalam Majlis Penubuhan KMM turut dihadiri oleh Sutan Jenain, seorang kader komunis dan pelarian politik dari Indonesia yang mana juga sebagai ahli PKM. Pendapat saya ini saya sokong dengan petikan dari Mustapha (1999,197) yang mana Sutan Jenain sering menasihati beliau dan kawan-kawannya supaya menubuhkan badan politik Melayu yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan. Mengikut Roff (1974, 231-232) pula mengatakan Sutan Jenain memainkan peranan penting sebagai penghubung (liaison) antara PKM dengan KMM.

“Tentang dasar dan matlamat perjuangan KMM mengikut Mustapha (1999, 198) ialah sebagai sebuah parti politik Melayu yang pertama ditubuhkan di Tanah Melayu dan berbeza dengan dasar Persatuan Melayu negeri-negeri, ini kerana Persatuan seperti Melayu Perak, Selangor dan Pahang baru ditubuhkan dan persatuan ini bersifat propenjajah dan berfahaman kedaerahan tetapi KMM pula antipenjajah dan memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan Tanah Melayu daripada cengkaman penjajah British.”

Manakala Ibrahim (1957, 25) pula mengatakan KMM adalah pelopor perjuangan nasional di Malaya secara berorganisasi yang pertama menentang penjajah Inggeris dengan dasar non-corporation menuntut Malaya Merdeka, atas dasar kesedaran nasional yang luas bertujuan mahu mempersatukan Malaya kepada satu ikatan Indonesia Raya, agar seluruh suku bangsa orang Melayu (Malay-races) menjadi satu bangsa yang besar di Asia Tenggara.

Dengan Perkataan lain, mengikut versi Ibrahim Yaacob, KMM ditubuhkan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu yang akan disatukan dengan Indonesia menjadi sebahagian daripada sebuah negara besar, Indonesia Raya. Bagaimanapun pada masa itu KMM tidak boleh menyatakan secara terbuka bahawa perjuangannya adalah untuk menuntut kemerdekaan. Matlamat untuk menuntut kemerdekaan itu terpaksa disembunyikan.

Mengikut Mustapha (1999,199) KMM telah didaftarkan sebagai sebuah badan sosial dengan mengambil peraturan-peraturan Liga Pemuda India Selangor sebagai perlembagaannya. Dalam usianya yang singkat, sejak kelahirannya pada 1938 hingga kedatangan Jepun pada tahun 1941, jelas tidak banyak yang dapat dilakukan oleh KMM dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Ia bukan sahaja tidak mendapat sokongan daripada golongan pembesar, tetapi juga daripada golongan rakyat bawahan yang kebanyakkannya masih takut berpolitik dan lebih mematuhi pemimpin tradisional, seperti penghulu, datuk-datuk lembaga (Negeri Sembilan) dan lain-lain.

Dalam hubungan ini, KMM mengambil sikap bermusuhan dengan pembesar-pembesar tersebut (Abdul Samad 1982, 317).

SEBAB BERSEKONGKOL DENGAN JEPUN

Ada juga yang mempersoalkan kenapa KMM mengambil jalan bersekongkol dengan Jepun. Ibrahim Yaacob dan Ishak Hj Muhammad, mengikut Abdul Samad (1982, 314) telah merancang untuk menubuhkan sebuah parti yang progresif revolusioner pada 1937. Mereka mahu menuntut kemerdekaan dengan apa cara sekalipun. Bagaimanapun, mereka kemudiannya menyedari bahawa bangsa Melayu sangat kekurangan sama ada dari segi kewangan mahupun ketenteraan. Dengan itu, rancangan itu tidak jadi dilaksanakan.

Sementara itu, Ibrahim Yaakob tidak teragak-agak untuk mendapatkan sokongan Jepun dalam usaha membebaskan tanah air daripada penjajahan Inggeris kerana dia mempercayai bahawa Jepun yang ketika itu sedang berperang dengan China akan menjadi kuasa yang terkuat di Asia.

Semasa tentera Jepun menyerang Tanah Melayu, pemuda-pemuda KMM telah membantu kemaraan tentera-tentera Jepun ke Tanah Melayu sepanjang tahun 1941-1942 sebagai penunjuk jalan dan juru bahasa. Ibrahim dilatih selama enam bulan dan sebelum Jun 1944 dia dilantik sebagai Komandan Giyugun (tentera sukarela) dengan pangkat Leftenan Kolonel. Dengan bantuan tentera Jepun pasukan Giyuugun telah ditubuhkan di Semenanjung Tanah Melayu dan di Sumatera.

PERTEMUAN DENGAN SOEKARNO, HATTA DAN GAGASAN INDONESIA RAYA

Ibrahim Yaakob telah mengutus tiga wakil KMM ke Jakarta untuk bertemu dengan Sukarno. Di Jakarta, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membicarakan sempadan wilayah negara Indonesia. Wilayah Indonesia Raya terlalu luas iaitu meliputi bekas Hindia Belanda, Malaya, New Guinea, Borneo Utara dan Timor Timur Portugis. Muhammad Yamin (anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah menghadkan Indonesia Raya sekadar bekas Hindia Belanda sahaja. Seramai 39 dari 66 anggota badan menyokong gagasan Indonesia Raya.

Pada tanggal 8 Ogos 1945 Pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta dan Radjinan Wediodiningrat sedang transit dalam perjalanan ke Dalat (sekarang Saigon/Ho Chi Minh City), Vietnam untuk menemui panglima Kumpulan Tentera Darat Ekspedisi Selatan Asia Tenggara dan Pasifik, Gensui Hisaichi Terauchi. Tujuan kedua tokoh Indonesia tersebut menemui Terauchi adalah membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia.

Pada saat transit di Lapangan Terbang Paya Lebar, Singapura kedua tokoh pejuang itu disambut oleh massa yg mengibarkan bendera merah putih, yang dipimpin oleh Ibrahim dan Dr. Burhanuddin al-Hilmi, tokoh-tokoh KRIS (Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung). KRIS ini memang dibentuk untuk menyongsong rencana proklamasi kemerdekaan negara baru bernama Indonesia di tanah Semenanjung Malaya dan Singapore!

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, kedua tokoh puak Melayu Malaya tersebut menyampaikan aspirasi rakyat Malaya bahwa tanah Semenanjung bagian tak terpisahkan dari Indonesia Raya dan harus ikut dibicarakan dalam agenda pertemuan dengan penguasa militer Jepang di Dalat.

Sekembali dari Dalat, Soekarno dan Hatta singgah di Taiping, Perak pada 13 Ogos. Di sana ia bertemu kembali Ibrahim dan rakan-rakan seperjuangannya Dr. Burhanuddin al-Hilmi, Ahmad Boestamam dan Ishak Haji Muhammad.

Dalam kesempatan itu, Ibrahim kembali menyampaikan bahawa kemerdekaan Malaya tercakup dalam Kemerdekaan Indonesia. Konon, mendengar keinginan Ibrahim Yaacob itu, Soekarno pun berkata, “Mari kita ciptakan satu tanah air bagi seluruh tumpah darah Indonesia.” Ibrahim kemudian menjawab, “Kami orang Melayu akan setia menciptakan ibu negeri dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka. Kami orang- orang Melayu bertekad untuk menjadi orang Indonesia.” Perisytiharan kemerdekaan Indonesia dirancang pada 24 Ogos 1945 di Jakarta.

Namun, Indonesia mengisytiharkan kemerdekannya pada 17 Ogos 1945, tanpa melibatkan Semenanjung Malaya. Banyak anggota KMM di Malaya yang kecewa.

Pada 15 Ogos 1945 Jepun menyerah kalah secara tiba-tiba setelah bandar Hiroshima dan Nagasaki diledakkan dengan bom atom. PETA dan Giyuugun diperintah bubar oleh tentera Jepun dn senjata diserahkan.Gagasan Indonesia Raya terbatal dengan sendirinya.

Lantas pada 19 Ogos 1945, Ibrahim Yaakob meminta kapal terbang tentera Jepun untuk membawanya ke Jakarta / Yogyakarta bersama isterinya Mariatun Haji Siraj, iparnya Onan Haji Siraj dan Hassan Manan untuk menemui Soekarno dan para pemimpin republik lainnya, menagih janji Soekarno dan Muhammad Hatta yg mereka temui di Taiping.

Namun kerana situasi belum aman, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk menunda pembicaraan penyatuan Malaya tersebut. Ibrahim juga diminta Soekarno untuk tidak kembali ke Malaya untuk sementara waktu, memandangkan situasi di Malaya sedang gawat dan penjajah Inggeris sudah lebih dulu mendarat di sana untuk memulihkan keamanan di tanah jajahannya itu.

Ibrahim kemudian bertukar nama menjadi Iskandar Kamel Agastja, dan segera bergabung dengan MBT TKR (Markas Besar Tentara - Tentara Keamanan Rakyat), diperintahkan membentuk Badan Intelijen SOI Seksi E (Luar Negeri) dengan pangkat Leftenan Kolonel. Tugas utamanya menjadi pengurus Gerakan Kemerdekaan Malaya. Terbit bagi pihak KMM di Jakarta . Pejabatnya terletak di nombor 4 Jalan Kebahagian, Jakarta.

Ibrahim juga ditugaskan membangunkan jaringan inteligen ke Malaya, membantu pergerakan nasionalis di Malaya. Juga mengusahakan pengiriman senjata dari Malaya, Rangoon, dan Manila. Selain itu beliau bertindak melakukan combat inteligent di semua daerah pendudukan Belanda di Indonesia serta membentuk dan memimpin GKR (Gerakan Revolusi Rakyat) di Solo menentang PKI (Partai Komunis Indonesia).

Pada Perang Kemerdekaan 2 (Agresi Militer II 19 Desember 1948), Ibrahim berjuang secara gelila di daerah Karanganyar dan Merapi, hingga kembali ke Yogyakarta pada Ogos 1949.

Menjadi anggota Parlimen Indonesia

Ibrahim memutuskan mengundurkan diri dari ketenteraan dan bergabung ke Kementerian Luar Negeri hingga Mac 1951. Saat bertugas di Kementerian Luar Negeri, Ibrahim membentuk KEMAM (Kesatuan Malaya Merdeka) yg berjuang untuk kemerdekaan Malaya dari Indonesia. Di kancah politik, Ibrahim menjadi anggota pimpinan PNI (Partai Nasional Indonesia) cabang Jakarta Raya sampai tahun 1958. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Ibrahim sempat menjadi anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) mewakili Riau.

Dalam Kempen Trikora (Tri Komando Rakyat) Ibrahim Menjadi Bendaraha Kongres Rakjat Indonesia Pada Tahun 1958-1960. Tahun 1959, Ibrahim Bergabung dgn Partindo (Partai Indonesia), namun parti itu kemudian dibekukan karena Menolak Asas NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) Yang dipaksakan Oleh Presiden Soekarno-komen pada 1963. Pada Kempen Dwikora (Dwi Komando Rakyat), Ibrahim Kembali memimpin KEMAM, ikut mengatur Penghantaran Pasukan Ke Malaya dan Borneo Utara Hingga Tahun 1964 diangkat sebagai Staf Koti diperbantukan kepada Kepala Staf Koti (Komando Operasi Tinggi) Leftenan Jeneral Ahmad Yani.

Sukarno merasa terhutang budi kepada Ibrahim Yaakob di atas semangat juang dan setiakawan orang Indonesia di Tanah Melayu. Lantas Sukarno mengajak Ibrahim Yaakob berjuang sahaja di pulau Jawa kerana mereka seketurunan - Bugis Jawa Indonesia.

Bertemu dengan Tunku di Jakarta

Pada November 1955, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu , Tunku Abdul Rahman bertemu dengan beliau di Jakarta ketika hendak berunding dengan Presiden Sukarno. Ketika itu, Tunku Abdul Rahman baru sahaja dilantik sebagai Ketua Menteri setelah Perikatan menang 51 daripada 52 kerusi dalam pilihan raya yang pertama pada tahun 1955. Tunku yang menerima pendidikan Inggeris di London berasa selesa jika Tanah Melayu merdeka dalam Komanwel British. Ini dilihat sebagai neo-kolonialime kerana Ibrahim Yaakob mahu Tanah Melayu bergabung dengan Indonesia dalam Indonesia Raya.

Sukarno sendiri tidak senang dengan pendirian Tunku yang dilihat sebagai 'boneka' British sahaja. Dengan pelbagai pengaruh lain termasuk Aidid dan Subandrio - komunis, Sukarno melancarkan 'Ganyang Malaysia' pada 1965.

G30S, Tragedi Lubang Buaya mengubah haluan Ibrahim

Peristiwa ini memberi kesan besar kepada Ibrahim Yaakob. Gerakan 30 September atau G 30 S PKI adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pegawai tertinggi tentera Indonesia yang anti komunis berserta beberapa orang lainnya diculik dan dibunuh oleh pengawal-pengawal yang dikatakan paling rapat dengan Sukarno yang paling rapat enam.dalam suatu usaha pemberontakan sebagai usaha rampasan kuasa oleh Partai Komunis Indonesia.

Keenam pegawai yang dibunuh tersebut adalah:
•    Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,
•    Mayjen TNI R. Suprapto
•    Mayjen TNI M.T. Haryono
•    Mayjen TNI Siswondo Parman
•    Brigjen TNI DI Panjaitan
•    Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Mereka merupakan enam daripada tujuh orang jeneral yang menjadi sasaran, yang tunggal terselamat ialah Jeneral Abdul Harris Nasution.

Sementara yang lain adalah Karel Satsuit Tubun, Brigjen Katamso Darmokusumo dan Kolonel Sugiono. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Krisis ini mencetuskan tindakan keras terhadap PKI sehingga setengah juta orang disyaki komunis (kebanyakannya petani) dibunuh dalam panik anti komunis itu. Genggaman kuasa Sukarno diperlemah oleh krisis ini dan akhirnya, Leftenan Jeneral Suharto yang pro-Amerika memaksakan beliau menyerahkan kuasa eksekutifnya pada 11 Mac 1966.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

Jenazah para pimpinan tentera yang terkorban ditemui pada 4 Oktober dari sumur tua tersebut dan daripada jasad mendapati mereka telah disiksa sebelumnya dengan sebegitu rupa.

Selepas peristiwa tersebut, Ibrahim yang rapat dengan Sukarno mulai menyebelahi Major Jenderal Soeharto karena sikapnya yang memang sangat anti komunis. Selepas peristiwa berdarah itu, Ibrahim ditugaskan sebagai anggota KOTI-KOGAM (Komando Ganyang Malaysia) di bawah Soeharto pada 1966 sehingga 1967. Pada jabatan itu, Ibrahim ditugaskan mengambil alih tampuk kepemimpinan Partindo dan membersihkannya dari unsur-unsur komunis. Setelah menonaktifkan Partindo, Ibrahim bergabung dan menjadi Ketua III Partai Murba pada tahun 1967.

Kembali ke Malaysia, undur dari politik dan menyertai perbankan

Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1970 menggantikan Tunku Abdul Rahman, barulah Ibrahim berpeluang kembali ke Malaysia pada 1973.

Sebagai seorang guru, Ibrahim Yaakob ada menulis buku bertajuk 'Nusa dan Bangsa Melayu' pada 1951. Beliau menafikan perjuangan KMM tidak berhaluan kiri mahupun radikal . Sebaliknya usaha menerapkan kesedaran cintakan agama, bangsa dan negara.KMM adalah anti British dan anti feudal.
Dalam pemilihan umum (Pemilu) 1971, Ibrahim mencalonkan diri sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari daerah pemilihan Jawa Barat melalui Partai Murba. Gagal menduduki kerusi parlimen, pada tahun 1976 Ibrahim menjadi anggota Majlis Pertimbangan Partai (MPP) di Partai Demokrasi Indonesia (PDI), partai hasil fusi partai-partai berhaluan nasionalis dan non-Islam usai Pemilu 1971.

Setelah itu Ibrahim mengundurkan diri dari politik dan terjun ke dunia perniagaan nis sebagai pengasas dan pengarah Bank Pertiwi. Hingga akhir hayatnya Ibrahim bermukim di Jakarta.

Tokoh besar Semenanjung Tanah Melayu ini yang menabur bakti di Indonesia, meninggal dunia pada 8 Mac 1978. Menghargai jasanya membebaskan bumi Indonesia, jenazah pejuang itu disemadikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta tanda bukti beliau seorang patriot.. Pada batu nesannya, tercatat nama Leftenan Kolonel Iskandar Kamel Agastya.


Mengenali Ibrahim Yaakob


Bahagian 1

PENDAHULUAN


Bertepatan dengan usaha-usaha kerajaan untuk menerap dan menekankan subjek sejarah sebagai satu cara memperkasakan jati diri rakyat Malaysia terutama generasi muda, maka mengenali atau memperkenalkan semula tokoh-tokoh pejuang terdahulu amatlah relevan.

Salah seorang daripadanya ialah pejuang kemerdekaan tanah air yang bertaraf negarawan, Ibrahim Hj Yaakob, yang berasal dari Temerloh, Pahang. Meskipun namanya seolah-olah digelapkan, namun jasanya tidak boleh disembunyikan.

Penulis-penulis sejarah meletakkan: Ibrahim adalah orang yang mula mempelopori gerakankemerdekaan tanah air dan gerakan tersebut berpusat di Maktab Perguruan Sultan Idris, TanjungMalim.

Meskipun sesetengah pendapat melabelkan Ibrahim sebagai golongan radikal yang berhaluan kiri namun jasa dan cetusan idea politik Ibrahim Haji Yaakub telah membuka ruang kepada kegiatan nasiolisme Melayu.

Beliau adalah kelompok pertama yang melaungkan kalimah ‘merdeka’, sebelum dituruti oleh kelompok-kelompok lain.

Justeru usaha Persatuan Sejarah Pahang untuk menggali dan membongkar semula tokoh besar ini tepat pada masanya.

Ideanya terlalu ke hadapan, beliaulah pengasas idialisme ‘Melayu Raya’ iaitu memerdekakan bangsa rumpun Melayu senusantara.

Penulis prolifik siang malam menulis untuk menyedarkan bangsanya sehingga digeruni dan dicurigai pihak penjajah British melalui akhbar Majlis, Warta Malaya dan Utusan Melayu.

Ini membuktikan Ibrahim sangat mengambil berat tentang nasib bangsanya. Beliau ingin menyatukan Malaya Indonesia melalui gagasan Melayu Raya kerana setelah melihat orang-orang Melayu amat jauh ketinggalan dari segi ekonomi berbanding dengan banga pendatang yang dibawa Britissh terutamanya Cina. Begitu juga dalam sudut politik dan pendidikan akibat dasar pecah dan perintah oleh British.

Ibrahim bolehlah dianggap antara pemimpin gelombang kedua yang berjuang membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajahan selepas dimulakan oleh Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau di Pahang, Datuk Sagor dan Datuk Maharajalela di Perak dan Tok Janggut di Kelantan yang telah dipatahkan oleh Inggeris.

Ibrahim adalah presiden dan pengasas Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan tokoh politik Melayu pertama yang menentang kerajaan penjajah British. Matlamat KMM adalah untuk mencapai kemerdekaan bagi Malaya melalui penyatuan bersama Indonesia di bawah konsep Melayu Raya/Indonesia Raya.

Sebagai pengasas Kesatuan Melayu Muda, dia menyambut baik dan bekerjasama dengan pihak Jepun kerana dia percaya Jepun akan memberikan kemerdekaan pada Malaya. Justeru secara aktif membantu Jepun melalui aktiviti dan gerakan. Inilah yang disalahfahamkan oleh sesetengah pentafsir sejarah tanpa melihat suasana dan keperluan dalam negara ketika itu.

Meskipun nama Ibrahim tidak diiktiraf sebagai pejuang kemerdekaan di negara ini, namun pahlawan Tanah Melayu yang dimakamkan di Tanah Jawa dengan nama Drs Iskandar Kamel Agastya tercatat sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia!

KELAHIRAN TEMERLOH KETURUNAN BUGIS

Ibrahim Hj Yaakob dilahirkan pada 27 November 1910 di Tanjung Kertau, Chenor, Temerloh, Pahang. Dari segi keluarga, berasal dari keturunan Bugis, di Sulawesi Selatan. Ibu bapanya merantau ke Riau dan seterusnya ke Temerloh. Ayahnya Haji Yaakob merupakan guru agama dan tokoh yang dihormati. Ibunya bernama Hawa binti Hussein. Ketika berusia 2 tahun, ibu bapanya bercerai. Beliau dipelihara oleh ibunya dengan hidup sederhana.

Ibrahim mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu di Tanjung Kertau pada tahun 1918. Pada tahun 1928, beliau telah dipilih menjadi guru pelatih di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) di Tanjung Malim, Perak di mana di situlah beliau mula didedahkan dengan perjuangan nasionalisme.

Kisah hidup semasa kecil dan remaja Ibrahim sukar ditemui dan diperkatakan.

Ibrahim berkahwin dengan Maria Kamel bin H Siraj yang lahir 15 Disember 1920 dan meninggal dunia pada 20 November 2002. Namun sejarawan Cheah Boon Keng mencatat nama isteri Ibrahim Yaacob sebagai Mariatun.

SUASANA DAN PENGARUH NASIONALISME DI MPSI

Pada awal abad ke-20,sekolah Melayu di Tanah Melayu mula berkembang. namun, kekurangan dalam jumlah tanaga pengajar.kerana itu, pihak British telah menubuhkan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) pada tahun 1922.  Dengan itu MPSI menjadi tempat perkumpulan dan pertemuan golongan intelektual Melayu.

Di institusi itu institusi ini antara menularnya semangat nasionalisme Melayu. Antara lain disebabkan tenaga pengajar di situ merupakan pejuang nasionalsime seperti Zainal Abidin Ahmad (Zaaba), Abdul Hadi Hassan, Nurdin Haji Haron, Harun Mohd Amin (Harun Aminurrashid), Buyong Adil dan Abdul Rahman Muhyidin. Harun Mohd Amin telah menulis tentang kehebatan pemuda Melayu Panglima Awang yang mengelilingi dunia bersama Ferdinand Magellan.

Pensyarah-pensyarah di MPSI telah menyemarakkan semangat dan keazaman ini. mereka terdiri daripada guru-guru melayu yang memainkan peranan sebagai pemimpin masyarakat dan berganding bahu dengan golongan cerdik pandai agama demi menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Selain daripada itu, banyak bahan-bahan bacaan dari luar mencurah masuk ke MPSI sehingga bakal-bakal guru ini dapat mengetahui bagaimana gigihnya orang-orang Indonesia menentang penjajah dengan serba kekurangan. Pemberontakan di Jawa dan Pemberontakan di Sumatera telah menjadi inspirasi kepada mereka. Antara bahan bacaan yang masuk seperti akhbar Pewarta Deli, Pertja Selatan, Pedoman Masyarakat, Fikiran Rakyat, Soeloeh Rakyat Indonesia, Semangat Islam, Seruan Azhar, Bintang Timur dan Bintang Hindia.

Kemudian, sebahagian daripada pelarian politik dari Indonesia itu telah datang ke SITC untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dengan itu bakal-bakal guru yang telah sedia bersemangat itu bertambah semarak lagi semangat mereka setelah mendengar kekejaman pihak penjajah ke atas bangsa Indonesia. Mengikut Ibrahim dalam Mohammed Salleh Lamry (2006). Ini menambah pengaruh dari Indonesia dalam penyemaian semangat menuntut kemerdekaan.

Luapan semangat menuntut kemerdekaan di MPSI telah membentuk jaringan idea kemerdekaan bertaburan ke seluruh tanahair hingga ke Brunei, Singapura, Sabah dan Sarawak. Ibrahim antara yang aktif menanamkan api kemerdekaan dalam kesatuan pelajar di Maktab.


Dari sini, pelajar Brunei, Singapura, Sabah dan Sarawak yang tamat pengajian mereka, membawa balik idea dan perjuangan kemerdekaan ini. Di sinilah mula bibit kemerdekaan tercetus. Fakta ini dinafikan oleh Umno yang cuba meletakkan Tunku sebagai Bapa Kemerdekaan.

DIHANTAR MENGAJAR DI BENTONG

Gerakan sulit nasionalisme Melayu di SITC itu mulai malap selepas 1932, setelah pihak Inggeris dapat mencium gerak-geri para pemimpinnya. Pihak Inggeris telah mengambil langkah untuk menghancurkan gerakan nasionalisme yang bergerak secara sulit yang berpusat di MPSI. Antaranya ialah memisahkan Ibrahim Yaakob dari rakan-rakannya setelah menamatkan pengajian pada tahun 1931. Ibrahim dihantar mengajar ke Bentong, Pahang, sementara rakan-rakannya dihantar mengajar ke merata tempat di Semenanjung Tanah Melayu, sehingga mereka berjauhan. Di samping itu, tenaga pengajar yang menanamkan semangat nasionalisme juga telah dipecah-pecahkan supaya mereka sukar berhubung antara satu dengan lain. Mereka dihantar sampai ke Borneo dengan alasan kenaikan pangkat. Antaranya Cikgu Abdul Hadi Haji Hassan dijadikan Pemeriksa Sekolah-Sekolah Borneo, dan Cikgu Harun Muhammad Amin (Harun Aminurashid) dijadikan Penguasa Pelajaran di Brunei.

Bagaimanapun, langkah Inggeris menyekat gerakan nasionalisme di MPSI itu tidak mematahkan cita-cita dan perjuangan Ibrahim Yaacob. Dengan perpindahannya ke Bentong, Ibrahim memindahkan markas Ikatan Semenanjung Borneo ke Bentong pula. Di Bentong, Ibrahim mendapat sokongan daripada Ishak Haji Muhammad yang ketika itu menjadi Timbalan Penolong Pegawai Daerah Bentong. Aktiviti politik Ibrahim dan Ishak dapat dihidu oleh penjajah Inggeris dan sekali lagi mereka bertindak menyekat kegiatan politik di kalangan anak muda Melayu itu, Ishak telah ditukarkan ke Pejabat Daerah Rembau, sementara Ibrahim pula ditukarkan mengajar ke Sekolah Latihan Polis di Kuala Lumpur.
Setelah berada di Kuala Lumpur pada akhir tahun 1934 dan awal tahun 1935, Ibrahim dapat berhubung semula dengan beberapa orang kawan lama di MPSI dan bertemu dengan kawan baru yang sama-sama mempunyai kesedaran nasionalisme dan semangat antikolonial. Antara mereka terutamanya ialah Hassan Manan, Abdul Karim Rasid dan Isa Mohd. Mahmud semuanya dari SITC; Mustapha Hussin, guru Sekolah Pertanian Serdang, dekat Kuala Lumpur serta Ishak Hj Muhamad, anak muda dari Pahang yang baharu berhenti dari Perkhidmatan Tadbir Melayu (MAS) (Roff 1974, 226).

AKTIF BERPERSATUAN

Orang Melayu mulai sedar tentang kepentingan bepersatuan bagi menyalurkan idea perjuangan. Banyak persatuan-persatuan Melayu telah muncul pada akhir tahun 1930-an, antaranya termasuklah Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan, Persatuan Melayu Muda dan sebagainya.

Sebelum tertubuhnya KMM, Ibrahim dan rakan-rakannya telah mewujudkan satu persatuan sulit yang “berhaluan sosialis” iaitu Ikatan Semenanjung Malaya/Borneo pada tahun 1929 yang memperjuangkan gagasan “Malaya Raya”. Pada 1928 atau 1929, Ibrahim Haji Yaakob dan beberapa pelajar lain dikatakan telah menjadi ahli Parti Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Ir. Sukarno. Mereka juga dikatakan melanggan akhbar parti itu, Fikiran Rakyat.

Ibrahim juga terlibat aktif dalam Kelab Melayu Bentung pada tahun 1931-1934, Persatuan Melayu Selangor pada tahun 1938, Persatuan Belia Melayu dan beberapa persatuan yang menjadi medan Ibeliau BHY memperjuang dan memperkembangkan ideologinya.

Namun beliau mula meninggalkan Persatuan Melayu Selangor (PMS) setelah kepimpinan seluruhnya diisi oleh golongan bangsawan Melayu. Ternyata sekali Ibrahim haji Yaakob ialah seorang yang konservatif dalam pendekatan politiknya pada tahun 1932, iaitu semasa beliau masih lagi menjadi guru sekolah di Bentong. Beliau menerima kepimpinan raja Melayu, malah sangat akur dengan peraturan penjajah British. Tetapi keadaan ini berubah selepas awal tahun kemudian, setelah beliau mendapat pengalaman tentang kegiatan politik Melayu dalam PMS. Kepimpinan golongan itu ditolaknya atas alasan untuk kepentingan bangsa Melayu. Dengan itu Kesatuan Melayu Muda (KMM) ditubuhkan sebagai tindak balas terhadap penguasaan golongan aristokrat Melayu dalam kepimpinan politik masyarakat Melayu. Beliau mahu kepimpinan politik masyarakat Melayu dikongsi bersama-sama golongan rakyat bawahan, seperti beliau. Minat yang tebal ditanam dalam sanubarinya sejak 1932 telah cuba dijelmakan pada tahun 1938 melalui penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM).

TIUPAN SEMANGAT MELALUI PENULISAN

Sepanjang tahun 1930-an dan 1940-an terdapat 80 buah akhbar dan majalah yang diterbitkan di Tanah Melayu. Antara akhbar dan majalah yang diterbitkan ialah Majlis, Warta Malaya, Idaran Zaman, al-Imam, Lembaga Malaya, Utusan Melayu, Majalah Guru dan Warta Negara.
Antara golongan wartawan yang memainkan peranan penting dalam gerakan kesedaran ini ialah Syed Syeikh Ahmad al-Hadi, Abdul Rahim Kajai, Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Boestamam.
iii. Golongan wartawan bukan hanya menyiarkan berita dan laporan sahaja, tetapi berperanan menyalurkan pandangan, menambahkan ilmu pengetahuan dan menyampaikan mesej kepada orang Melayu untuk mencapai kemajuan dalam bidang kehidupan.
Pada tahun 1931, akhbar Majlis telah diterbitkan di Kuala Lumpur oleh Mohamad Amin bin Hj Mohd Yusof pemilik Selangor Press. Ia merupakan akhbar kebangsaan pertama. Abdul Rahim Kajai telah dilantik menjadi Ketua Pengarang Majlis yang pertama. Beliau adalah seorang peminat politik dan rencana yang disiarkan banyak berkisar kepada isu-isu politik. Pada masa ini Majlis lebih menjurus kepada isu-isu berkaitan dengan sosial dan politik. Akhbar Majlis merupakan akhbar Melayu yang pertama menyediakan ruangan membicarakan politik secara meluas dan membincangkan hak-hak orang Melayu.

Ibrahim Yaakob menyertai Majlis pada tahun 1935. Tulisan beliau dalam surat khabar Majlis,Warta Malaya dan Utusan Melayu menyentuh tentang nasib orang Melayu dari segi ekonomi, pelajaran, cara hidup orang Melayu dan kaitannya dengan bangsa Cina dan Eropah serta dasar British di Tanah Melayu.

Nama Ibrahim lebih sinonim dengan akhbar Warta Malaya yang menjadi perjuangan kemerdekaan yang dipeloporinya. Beliau memilih akhbar Warta Malaya kerana akhbar tersebut merupakan sebuah akhbar yang sangat berpengaruh di Selatan Tanah Melayu dan akhbar yang lebih tua yang telah diterbitkan sejak tahun 1930. Pada tahun 1930, akhbar Warta Malaya telah diterbitkan di Singapura. Pada mulanya dicetak oleh Anglo Asiatic Press yang dimilki oleh Syed Hussein Ali al Sagoff bersama abangnya Syed Abdullah dan sepupunya Sharifah Shaikah. Akhbar ini merupakan akhbar harian Melayu terbesar setanding dengan akhbar-akhbar bangsa asing di Tanah Melayu.

Pada tahun 1935, Warta Malaya membuka cawangannya di Kuala Lumpur dan mengeluarkan akhbar mingguannnya iaitu Warta Ahad, diikuti oleh Warta Jenaka yang merupakan sebuah majalah mingguan yang diterbitkan setiap hari Isnin. Pengarang pertamanya ialah Dato Onn bin Jaafar. Warta Malaya banyak menyiarkan rencana pengarangnya yang menyentuh keadaan sosioekonomi orang Melayu, soal pelajaran tinggi orang Melayu, dasar pemusatan kuasa British dan tindak tanduk golongan imigran terutama tuntutan mereka untuk mendapat hak yang lebih. Selepas Dato Onn meninggalkan Warta Malaya, ia digantikan oleh Sayid Alwi dan beliau meneruskan perjuangan Dato Onn.

Cawangannya mula didirikan di Tanah Melayu selepas penubuhan KMM di Kuala Lumpur. Dalam penubuhan cawangan KMM, pelajar lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris yang menjadi guru di sekolah-sekolah melayu memainkan peranan utama. Selain itu, guru-guru dan para pelajar sekolah agama turut menjadi ahli dan menubuhkan cawangan KMM seperti di Madrasah al-Masyhor, Pulau Pinang dan Maahad ll Ihya dalam KMM setelah mendapat galakan daripada tenaga pengajar ll Ihya,terutamanya Ustaz Abu Bakar al-Bakir yang secara tidak langsung mempunyai hubungan rapat dengan ketua-ketua KMM tempatan.

Menubuhkan Kesatuan Melayu Muda (KMM)

Jasa Ibrahim yang paling diingati ialah menubuhkan KMM iaitu parti politik pertama di Malaya ditubuhkan antara April dan Ogos 1938 ketika Ibrahim menjadi wartawan akhbar Majlis di Kuala Lumpur bersama rakan-rakan SITCnya.

Pertama kali dalam sejarah orang Melayu mengenal  parti politik sebagai wadah perjuangan bangsa. Ditubuhkan oleh  kalangan anak-anak rakyat . Timbul suara berani bangkit melawan penjajah British yang diterima baik oleh golongan bangsawan Melayu. KMM mencabar persatuan kenegerian yang dimonopoli oleh bangsawan – feudal Melayu keluaran MCKK.

MM merupakan pertubuhan politik bersifat radikal pertama di Tanah Melayu – menganuti Fahaman aliran kiri dan enggan bekerjasama dengan kerajaan British. Tujuan penubuhan KMM; mengabungkan semua orang Melayu tanpa mengira negeri asal untuk mempertahankan, melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan bangsa Melayu, Menghindarkan orang Melayu dari ditindas oleh kaum lain dan Memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu, seterusnya bergabung dengan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Raya.

Menurut satu kajian oleh Ruslan Zainuddin (2003), KMM ditubuhkan bertujuan untuk menggabungkan semua orang Melayu, tanpa mengira negeri bersama-sama mempertahan, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan bangsa Melayu.

KMM bermatlamat untuk menghindarkan orang Melayu daripada diperas oleh bangsa-bangsa lain dan ingin melahirkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu. KMM melihat persatuan-persatuan Melayu yang berasaskan kenegerian tidak banyak menguntungkan orang Melayu. Oleh itu, KMM meletakkan matlamat memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan Tanah Melayu daripada belenggu penjajahan.

Ini disusuli pula dengan usaha menggabungkan bekas-bekas tanah jajahan British dan Belanda untuk mewujudkan satu gagasan politik yang dikenali sebagai 'Indonesia Raya' yang akan menjadi satu bangsa terbesar di Asia Tenggara.

Walaupun KMM mahu menjalin hubungan dengan Indonesia, tetapi pertubuhan itu tidak berminat kepada fahaman komunis, sungguhpun sesetengah dasarnya sama dengan beberapa buah parti di Indonesia. Malah, KMM mendakwa tidak sedikitpun dipengaruhi oleh parti-parti dari Indonesia.

Selain itu, matlamat KMM juga ingin menggabungkan semua negeri Melayu, memperjuangkan kepentingan hak orang Melayu, menggulingkan Inggeris, memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu dan memperjuangkan penyatuan Tanah Melayu dengan Indonesia di bawah konsep Melayu Raya.

Manakala Ibrahim sendiri dalam penulisannya (1957, 25) pula mengatakan KMM adalah pelopor perjuangan nasional di Malaya secara berorganisasi yang pertama menentang penjajah Inggeris dengan dasar non-corporation menuntut Malaya Merdeka, atas dasar kesedaran nasional yang luas bertujuan mahu mempersatukan Malaya kepada satu ikatan Indonesia Raya, agar seluruh suku bangsa orang Melayu (Malay-races) menjadi satu bangsa yang besar di Asia Tenggara.

Dengan Perkataan lain, mengikut versi Ibrahim Yaacob, KMM ditubuhkan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu yang akan disatukan dengan Indonesia menjadi sebahagian daripada sebuah negara besar, Indonesia Raya.

Bagaimanapun pada masa itu KMM tidak boleh menyatakan secara terbuka bahawa perjuangannya adalah untuk menuntut kemerdekaan. Matlamat untuk menuntut kemerdekaan itu terpaksa disembunyikan.

Mengikut Mustapha (1999,199) KMM telah didaftarkan sebagai sebuah badan sosial dengan mengambil peraturan-peraturan Liga Pemuda India Selangor sebagai perlembagaannya.

Jawatankuasa pusat KMM yang awal terdiri daripada Ibrahim Hj. Yaacob (Presiden), Mustapha Hussein (Timbalan Presiden), Hasan Manan (Setiausaha Agung), Othman Mohd. Noor (Setiausaha), Idris Hakim (Bendahari), dan ahli jawatankuasa Pusatnya ialah Idris Hakim, Ishak Hj. Mohammad, Onan Haji Siraj, Abdul Karim Rashid, Bahar Abik, Sulung Chik, Abdullah Kamil, Abdul Samad Ahmad, Mohd. Salehuddin dan Ahmad Boestamam.

Semasa penubuhannya, turut hadir ialah Sutan Djenain, pemimpin Serekat Islam Merah dari Minangkabau, Sumatera (dalam catatan sisebut sebagai seorang pelarian politik Parti Komunis Indonesia). Beliau merupakan orang di belakang penubuhan KMM, dan nama KMM dikatakan diilhamkan oleh beliau dan beliau sendiri bertindak sebagai penaung KMM.

Tokoh-tokoh lain seperti Dr Burhanuddin Helmi menyertai KMM pada 1939. Dato Onn Jaafar yang akan mengasas Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu menyertai KMM pada April 1942.

Peringkat awal pertubuhan, KMM agak kurang mendapat sambutan kerana rakyat teramai ketika itu masih lebih menaruh kepercayaan kepada ketua-ketua tradisional. Dalam usianya yang singkat,sejak kelahirannya pada 1938 hingga kedatangan Jepun pada tahun 1941, jelas tidak banyak yang dapat dilakukan oleh KMM dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

Ia bukan sahaja tidak mendapat sokongan daripada golongan pembesar tetapi juga daripada golongan rakyat bawahan yang kebanyakannya masih takut untuk berpolitik dan lebih mematuhi pemimpin tradisional seperti penghulu, datuk-datuk lembaga (di Negeri Sembilan) dan sebagainya. Dalam hubungan ini, KMM dilihat seolah-olah ada pertembungan kepentingan dengan pembesar-pembesar tersebut.

Ibrahim Yaakob membeli Warta Malaya

Tahun 1930-an dianggap sebagai zaman kegemilangan akhbar Melayu dan kewartawanan Melayu di Singapora. Dalam tahun-tahun awal 19-an dan ke-20, etnik India Muslim, Arab dan Cina sebahagian besarnya bertanggungjawab untuk penerbitan akhbar. Hanya pada tahun 1930-an bahawa orang Melayu mula memainkan peranan yang lebih aktif dalam industri akhbar.

Disokong oleh penduduk Melayu semakin celik dan penonton yang semakin meningkat bagi bahan bacaan berpatutan, ahli perniagaan Melayu mula menganggap penerbitan majalah berkala sebagai perniagaan berpotensi dan menguntungkan. Pada masa yang sama, orang Melayu muda dengan aspirasi sastera telah mula mengambil kewartawanan sama ada sebagai sepenuh masa atau kerjaya sambilan. Hasilnya, terdapat 81 majalah baru yang disiarkan di seluruh Semenanjung Melayu pada dekad ini.

Warta Malaya diterbitkan pada 1 Januari 1930, oleh Warta Malaya Press Ltd, anak syarikat firma percetakan Anglo-Asiatic Press, yang ditubuhkan pada tahun 1929 oleh tiga orang Arab -. Syed Hussain Ali Alsagoff, abangnya Syed Abdullah dan sepupu mereka Sharifah Shaikhak. Ditulis dalam tulisan Jawi, Warta Malaya bertujuan untuk membuatkan orang Melayu "sedar apa yang sedang berlaku" di dunia dengan menyediakan pembaca dengan berita tempatan dan luar negara terkini, termasuk berita mengenai isu-isu sosial dan agama. Ia juga didakwa sebagai akhbar Melayu pertama yang telah melanggan kepada agensi-agensi berita dunia.

Akhbar itu bermula sebagai kertas 12-halaman, tetapi berkembang kepada 16 muka surat dalam masa kurang dari sebulan. Ia pada mulanya berharga 10 sen salinan, tetapi ini telah dikurangkan kepada enam sen oleh 1 Januari 1934 disebabkan oleh kenaikan jualan dan pendapatan daripada iklan. Kejayaan akhbar itu membawa kepada penerbitan dua sahabat mingguan - Warta Ahad ( "Sunday Times") dan Warta Jenaka ( "Pelawak") -. Pada tahun 1935 dan 1936 masing-masing.

Editor pertama Warta Malaya adalah Onn bin Ja'afar. Akhbar itu juga melahirkan ramai wartawan Melayu prolifik seperti Abdul Rahim Kajai, yang digelar bapa kewartawanan Melayu dan Yusof bin Ishak, yang kemudiannya menjadi Yang di-Pertuan Negara Singapura pertama Malayan kelahiran (Ketua Negara) dan kemudiannya presiden apabila Singapura mencapai kemerdekaan pada 9 Ogos 1965. Sebagai juara kepentingan Melayu, editorial akhbar itu membincangkan pelbagai isu yang melibatkan hak-hak orang Melayu, seperti pendidikan tinggi untuk orang Melayu, pembangunan ekonomi Melayu, hak politik Melayu, dan risiko yang berkaitan dengan hak-hak yang lebih besar untuk orang bukan Melayu.

Pada bulan April 1941, Ibrahim Yaakob dikatakan telah dihubungi oleh Jepun yang menawarkan wang untuk membeli akhbar harian Melayu Warta Malaya. Ibrahim menerima tawaran itu dan tanpa diketahui oleh pemimpin KMM yang lain telah menjanjikan sokongan KMM kepada Jepun apabila Jepun menyerang Malaya.

Warta Malaya menjadi medium propaganda KMM yang secara terbuka menyokong idea kesatuan politik antara Tanah Melayu dan Indonesia.

Dalam usaha untuk memajukan kepentingan KMM dan Melayu kemerdekaan, Ibrahim sejajar dirinya dengan Jepun dan mencadangkan kepada mereka yang mempunyai akhbar sendiri akan memberikan kepadanya perlindungan yang terbaik untuk menyembunyikan aktiviti mereka sebagai ejen Jepun. Dengan wang yang diberikan oleh Jepun, Ibrahim membeli Warta Malaya untuk digunakan dalam propaganda anti-British.

Pendudukan Jepun di Tanah Melayu membawa kepada keruntuhan seluruh rangkaian akhbar Tanah Melayu. Beberapa hari selepas kejatuhan Singapura, Ibrahim bertemu dengan pihak berkuasa tentera Jepun untuk meminta KMM yang dibenarkan untuk menyambung semula penerbitan Warta Malaya. Walaupun Jepun bersetuju, akhbar itu hanya dibenarkan untuk membuka semula beberapa bulan kemudian di bawah pengurusan seorang pegawai Jepun. Akhbar itu akhirnya dihentikan penerbitannya pada 14 Ogos 1942.

Wednesday, October 25, 2017

Pulau Tioman diabaikan dalam Tahun Melawat Pahang

Oleh ANDANSURA RABU

Mengecewakan adalah perkataan yang boleh diungkapkan terhadap kemudahan asas di Pulau Tioman. Saya adakan lawatan kerja sehari di pulau tersebut khususnya di Kampung Tekek pada 16 Okt 2017 dan perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian segera oleh pihak Agensi Pembangunan Tioman.

Pertama, tandas awam yang telah tidak berfungsi hampir dua tahun. Keadaan tandas di jeti Tekek merupakan pintu masuk utama para pengunjung namun tandas awamnya berada dalam keadaan yang amat memalukan. Bukan sekadar tiada bekalan air ia juga kotor dan menjijikan.

Kedua, bekalan air yang sering terganggu telah menyusahkam semua penduduk di Kampung Tekek termasuklah pengusaha chalet dan restoran. Projek menaik taraf bekalan air telah terbengkalai lebih daripada lima tahun menjadi tanda tanya kepada penduduk apa sebenarnya masalah pihak kerajaan. Longgokan paip yg banyak seolah-olah ada misteri di sebalik isu ini yang perlukan penjelasan telus daripada pihak kerajaan.


Ketiga, kompleks bebas cukai menjadi “gajah putih” dengan hanya ada dua pintu ruang niaga sahaja yang beroperasi daripada 10 pintu ditingkat bawah. Status pulau bebas cukai bukan sahaja tidak mampu menarik para pengunjung utk datang malahan tidak dapat memberi keuntungan kepada peniaga2 di pulau itu.

Keempat, kemudahan feri yg mengangkut pengunjung amat terbatas sehingga mengakibatkan ada masanya pengunjung terpaksa bersesak-sesak menaiki feri utk masuk dan keluar dari pulau tersebut. Dimaklumkan hanya ada dua feri untuk bawa masuk dan keluar pengunjung melalui Jeti Tanjung Gemok setiap hari.

Persoalan yang timbul adalah apakah manfaat yang diperolehi oleh penduduk Pulau Tioman dengan adanya Tahun Melawat Pahang yang bakal tamat dalam tempoh dua bulan lagi?

Potensi yg ada dipulau tersebut seolah-olah disia-siakan oleh kerajaan untuk menambah sumber pendapatan negeri. Pulau Tioman juga seperti diabaikan sebagai sebuah destinasi pelancongan yang menarik.

GAMBAR:
Penulis di hadapan Kompleks Bebas Cukai Pulau Tioman yang terbengkalaiTuesday, October 17, 2017

Amal adakan kursus hadapi banjir

TEMERLOH: Seramai 70 peserta melibatkan anggota Unit Amal dari seluruh Malaysia mengikuti pendedahan asas Boatman Basic Training & Water Confident 2017 anjuran Jabatan Amal Pahang.

Kursus intensif yang pertama kali ini bertujuan untuk melatih ahli-ahli dari sayap PAS itu bagi memenuhi persediaan menghadapi musim banjir yang dijangka berlaku hujung tahun ini.

Program sehari itu diadakan di Dataran Patin, Kuala Semantan di sini.

Turut hadir Pengarah Jabatan Amal Malaysia Mohd Nazree Mohd Aris.

Peserta didedahkan melalui taklimat teori mengenai keperluan dalam kerja-kerja menyelamat oleh sebuah konsultan penyelamat yang berpengalaman.

Mereka kemudiannya ditunjukkan secara praktikal di Sungai Pahang dan Sungai Semantan.

Komandan Amal Temerloh Mohd Shukri Osman berkata, Unit Amal sudah sinonim dan dikenali masyarakat dalam kerja-kerja kebajikan termasuk ketika menangani bencana.

“Dengan pendedahan berguna daripada jurulatih-jurulatih berpengalaman ini dapatlah anggota kami membuat persediaan yang lebih rapi lagi menghadapi musim tengkujuh dan banjir.

“Pengalaman banjir besar 2014 mengajar kami untuk lebih bersedia,” katanya.

Sementara itu rata-rata yang ditemui menyatakan rasa puas hati dan ilmu baharu yang didedahkan.Thursday, September 21, 2017

28 pasangan disatukan sejak 2015

Ahad lalu, 7 pasangan berjaya disatukan dalam program Walimatul Urus Perdana 3.0 anjuran Pejabat Ahli Parlimen Temerloh serta PAS Kawasan Temerloh, menjadikan 28 pasangan mendirikan rumah tangga setakat ini.

Sebelum ini pada Walimah 1.0 (2015) terdapat enam pasangan diijabkabulkan. Manakala Walimah 2.0 (2016) pula 15 pasangan disatukan melalui program berkenaan.

Program 3.0 kali ini disambut meriah sejak Sabtu lagi apabila ketujuh-tujuh pengantin diakadnikahkan pada malamnya di Masjid Temerloh Jaya.

Selepas itu disambung dengan sambutan Malam Kesenian Islam yang berlangsung di padang awam Taman Temerloh Jaya melibatkan penceramah terkenal Ustaz Dasuki Abd Rani, selebriti pelawak Saiful Apek serta kumpulan nasyid Shoutul Amal.

Kemuncaknya pada sebelah siang diadakan kenduri rakyat dengan dihadiri tidak kurang 5,000 pengunjung terdiri daripada jemputan serta saudara mara pengantin yang diadakan di padang Temerloh Jaya.

Antara kenamaan yang hadir ialah Ahli Parlimen Temerloh selaku tuan rumah Ustaz Nasrudin Hassan Tantawi yang juga Ketua Penerangan PAS Malaysia dan Pesuruhjaya PAS Pahang Ustaz Rosli Abdul Jabar, Adun Tanjung Lumpur.

Sementara itu Ustaz Rosli dalam ucapannya berkata PAS Pahang dalam manifesto tawarannya turut memasukkan walimah perdana sebagai komitmen kerajaan negeri sekiranya diberi peluang mentadbir Pahang.

Katanya, usaha yang dipelopori PAS ini amat relevan di tengah-tengah suasana harga barangan yang serba-serbi melambung pada masa kini sehinggakan menyulitkan sesetengah pasangan yang kurang berkemampuan.

Kebaikannya terserlah apabila inisiatif PAS ini turut ditiru oleh badan-badan kerajaan dan NGO lain.


Ribuan tetamu membanjiri walimatul urus perdana 3.0 di padang Temerloh jaya pada Ahad

Friday, September 15, 2017

Pemuda, Muslimat mahu Siti Kassim, David Orok disiasat

KUANTAN: Dewan Pemuda PAS Pahang (DPPNP) pada Selasa telah menggesa pihak polis menyiasat peguam Siti Kassim dan seorang pemilik akaun facebook David Orok yang didakwa membuat kenyataan menghina Islam dalam status masing-masing sehingga boleh mencetuskan huru-hara.

Gesaan tersebut dibuat melalui satu laporan polis di IPD Kuantan diketuai 30 orang pimpinan pemuda diketuai ketuanya Ustaz Hazmi Dibok.

Dalam laporan polis tersebut Siti Kassim yang sebelum ini lantang menentang pindaan RUU 355, dalam tulisannya di facebook bertarikh 11 September telah menulis perkara yang boleh menyesatkan umat Islam dengan mengulas secara berniat jahat bahawa pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail iaitu mimpi Nabi Ibrahim bukannya dari Allah.

Wanita kontroversi itu malah dengan celuparnya mengaitkan ibadah korban sebagai satu jenayah pembunuhan.

“Manakala pada 7 September pula seorang pemilik facebook David Orok dengan biadabnya menuduh Nabi Ismail sebagai anak luar nikah.

“Tuduhan tersebut adalah dakyah yang jauh menyeleweng daripada fakta dan maksud sebenar.”

Oleh itu status tersebut boleh mengakibatkan rasa tidak selesa orang Islam sehingga boleh mengakibatkan ketidakharmonian antara kaum di negara ini.

Kenyataan yang sangat menguji kesabaran orang Islam itu sudah tentu boleh mencetuskan ketegangan dan permusuhan antara agama di negara ini jika berterusan dibiarkan.

“Ini juga boleh ditafsirkan sebagai menentang Perlembagaan negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi dan secara terang-terangan mencabar Yang Dipertuan Agong selaku penaung agama Islam di Malaysia.

“Ia juga bersifat ancaman dan gugatan kepada ketenteraman awam khususnya yang berlainan agama serta mengancam kedaulatan negara.”

Sementara itu Dewan Muslimat PAS Pahang (DMPNP) telah membuat laporan terhadap dua individu yang sama di balai polis IPD Temerloh pada Khamis diketuai ketuanya Ustazah Salamiah Mohd Nor.
Wednesday, August 30, 2017

PAS bersedia untuk berapa penjuru sekalipun

ROSLI ABDUL JABAR

PAS telah menelusuri jalan perjuangannya yang penuh liku di medan politik Malaysia. PAS melangkah satu demi satu anak tangga dengan membawa aspirasi Islam sebagai matlamat perjuangannya.

Dakwah menjadi metod perjuangannya, suntikan semangat perjuangan dan menanamkan kesedaran bahawa umat Islam wajib memperjuangkan, mempertahankan dan melaksanakan hukum Allah yang hanya boleh dilaksanakan melalui kuasa politik menjadi agenda utama isi tiupan tarbiyyah PAS kepada rakyat.

PAS tak pernah jemu dan mengalah meskipun sangat sadis fitnah yang melanda PAS, tubuh pimpinan dan ahli PAS bukan sahaja basah disirami fitnah malahan bersimbah darah, terutama di zaman Tun Mahadir, pembenci tegar perjuangan PAS, namun darah perjuangan pimpinan dan ahli PAS tidak pernah berhenti mengalir hingga kini.

Perjuangan tanpa harta, diikat dengan kejahatan diskriminasi BN terhadap PAS, bukan setakat pemimpin abang besar BN malahan sampailah kepada peringkat jkkk pun menumpang selepuk dua menyakiti hati ahli PAS di cawangan-cawangan, hinggakan nak cop borang anak sekolah pun jadi susah.

Tapi PAS dah mendidik ahlinya bahawa setiap dari kesusahan dari perjuangan akan dikurniakan oleh Allah swt dengan balasan kebaikan, selagi perjuangan PAS berdasarkan Islam dan setiap kerja buat kita didalam PAS semata kerana Allah swt, demi untuk meninggikan syiarNya, maka pasti ianya tidak disia-siakan oleh Allah swt.

"Tin milo", bahasa ejekan pembenci PAS, inilah yang menjadi sumber untuk menggerakkan perjuangan, di dalam "Tin Milo" itu terhimpun segala doa, harapan dan keikhlasan ahlinya untuk melihat PAS terus berjuang, melangkah terus membawa cita-cita Islam hingga sampai ke destinasinya.

Didalam "tin milo" itu terhimpun keberkatan, PAS mengutip kebaikan demi kebaikan darinya, kalau dulu PAS sentiasa hilang deposit, kini hampir menghilangkan deposit orang, dari tiada negeri kini ada pimpinan PAS yang menjadi MB dan EXCO dan yang kebaikan yang paling hebat ialah PAS tetap Istiqamah dengan perjuangan, tidak sedikitpun lemas walaupun ditimbus dengan curahan fitnah.

Hari ini mereka ugut PAS, kalau bertanding 3 penjuru, PAS akan kalah. Harapannya biar PAS melutut dan menjilat muntahan fitnah mereka terhadap PAS. PAS bukan bermain politik dan bersenda dalam perjuangan, kalau nak bersama PAS mesti terima dasar PAS, kalau tak terima apatah lagi hina perjuangan PAS jangan harap PAS akan bersama.

PAS tak akan mengalah meskipun diugut dengan kekalahan, bagi PAS kewajipan kita adalah berusaha untuk menang namun yang menentunya adalah Allah swt semata, PAS tiada beza lagi dengan parti lain jika gadaikan prinsipnya, jika PAS menggadaikan prinsip perjuangannya, itulah sebenarnya kekalahan kerana apa yang mereka nak ialah PAS ikut mereka.

Kerana itulah PAS tidak akan mengalah untuk pertahannya prinsip perjuangannya, kerana selagi prinsip perjuangannya tidak hilang maka itulah sebenarnya kemenangan. Tiadalah kesempurnaan, kenikmatan, keindahan, keberkatan, kekuatan melainkan dengan Islam, tidak mungkin kami akan buang anugerah Allah yang Maha Hebat ini dari perjuangan kami.


YB Ustaz Rosli Jabar
(Pesuruhjaya Pas Pahang / Adun Tg.Lumpur)PAS jentera agama


ROSLI ABDUL JABAR

Yang PAS nak, ialah Islam menang, bukan PAS. PAS cuma peralatan atau jentera yang bekerja untuk Islam menang. Sampai bila? Sampai Islam menang.

Bukan semestinya PAS memerintah baru disebut Islam menang, sesiapapun memerintah jika ia melaksanakan Islam secara keseluruhannya maka itulah kemenangan Islam.

Tanggung jawap PAS ialah berdakwah dan sebagai wadah politik Islam bagi tujuan menegakkan sistem Ilahi yang pastinya akan memberikan keadilan kepada semua manusia tanpa mengira bangsa dan agama.

Islam itu agama, agama itu ilmu, ilmu perlukan kefahaman, untuk faham wajib belajar, maka dakwah itu ialah mengajar dan memberi faham kepada yang tidak faham.

Bila faham barulah timbulnya keyakinan pada Islam, bukan yakin kepada yang lain. Bila dah yakin maka ia akan mencetuskan semangat berkorban dan berjuang untuk menegakkan Islam. Bukan semangat kepada yang lain.

Perngorbanan akan sia-sia jika tiada diberikan pahala, dan tiadalah pahala jika tidak dilakukan kerana Allah swt dan tiadalah sesuatu itu dilakukan kerana Allah melainkan bertepatan dengan syariaatNya.Syariaat itulah yang hendak ditinggikan, bukan dirinya.

Syariaat itu yang mengawal PAS, bukan sebaliknya. Syariaat itulah yang mengarahkan PAS berjuang, PAS hanya menjadi suruhan Syariaat untuk tegakkanNya, PAS cuma menjadi alat untuk tegakkan Syariaat bukan Syariaat menjadi alat PAS untuk kekuasaan politik.

Hari ini ada orang marahkan PAS, ada orang rimas kerana PAS nak tegakkan syariaat Allah, orang kata PAS lambatkan kemenangan untuk kalahkan UMNO/BN jika terus menerus pertahankan prinsipnya untuk tegakkan Syariaat Allah.

PAS tak peduli semua tu, sebab yang kawal PAS ialah Syariaat bukan manusia. PAS bukan berjuang untuk tegakkan sebuah negara yang serupa dengan kerajaan UMNO/BN yang tidak laksanakan Syariaat Allah. Teramat rugi perjuangan begitu.

Yang PAS nak ialah tertegaknya Syariaat Allah, Syariaat perintahkan kita supaya menyokong sesiapa sahaja yang nak tegakkan SyariaatNya, jika ada yang berhasrat untuk laksanaknnya, PAS pasti akan sokong, kerana yang diperjuangkan oleh PAS adalah SyariaatNya.

Penulis ialah Pesuruhjaya PAS Pahang
Adun Tanjung Lumpur
Penindasan kaum Rohingya: Dunia jangan membisu


Misi penghapusan etnik Rohingya masih berterusan tanpa penyelesaian, bahkan kerakusan tentera regim Myanmar dan pelampau Buddha Rakhine semakin mengganas tanpa perikemanusiaan.

Terbarunya serangan di perkampungan Maungdaw Buthidaung dan Rathidung di Myanmar telah membunuh lebih kurang 500 orang tanpa mengira lelaki, perempuan, orang tua mahupun kanak-kanak, rumah-rumah dibakar dan jumlah ini semakin meningkat. Kini mereka menderita tanpa tempat tinggal dan mereka tidak mempunyai tempat untuk pergi. Mereka terpaksa menjadi pelarian dalam negara sendiri. Nyawa mereka diancam setiap masa dengan tujuan mereka dihapuskan dari peta Myanmar.

Masyarakat dunia perlu sedar dan bangkit bahawa isu penindasan rakyat Rohingya adalah isu kemanusiaan, dibelakangnya tersingkap beberapa isu yang melatari jalan cerita; isu hak asasi manusia, diskriminasi kelompok majoriti terhadap kelompok minoriti, penghapusan etnik masyarakat Islam, kisah kegagalan organisasi-organisasi antarabangsa dan serantau dalam menyelesaikannya, kisah keganasan pihak tentera dan sifat tidak bertamadun masyarakat moden dalam melakukan penindasan sesama manusia. Perhatian bangsa dunia amat diperlukan.

Negara-negara yang menandatangi Piagam Hak Asasi Manusia, Piagam Geneva, negara-negara ASEAN, PBB, negara-negara Islam OIC, negara Islam Serantau dan semua pejuang hak asasi manusia perlu berganding bahu memberi amaran kepada kerajaan Myanmar yang melanggar hak asasi manusia dan menafikan hak kerakyatan masyarakat Rohingya.

Kerajaan Malaysia wajib bekerjasama dan bertindak lebih proaktif dengan negara-negara lain, parti-parti politik, NGO-NGO dan agensi antarabangsa bukan sahaja menghantar misi kemanusiaan, bahkan semestinya memberi tekanan politik kepada kerajaan Myanmar agar menghormati hak kemanusiaan. Kuasa politik amat penting untuk menghentikan penindasan ini.

Islam lebih mendahului dalam menjaga hak orang Islam dan bukan Islam serta pelarian negara asing yang hidup bermasyarakat majmuk dalam negara Islam. Pembinaan Masyarakat Madani yang saling memerlukan di antara satu bangsa dengan bangsa lain, satu kaum dengan kaum lain menjadi asas keharmoniaan di bawah pemerintahan Islam dengan mendahulukan perdamaian dan mengambil langkah diplomatik dan diplomasi, sehingga kedatangan Islam ke negara lain dikira penyelamat bukannya penjajah.

PAS akan menghantar misi kemanusiaan melalui PASRelief dan NGO-NGO dan berunding dengan pihak kerajaan dan agensi antarabangsa untuk menghentikan kezaliman yang tidak bertamadun ini dengan kembali ke meja rundingan.

Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa, marilah kita bersatu dan berganding bahu atas dasar kemanusiaan. Marilah kita mendesak kerajaan Myanmar agar menerima kerakyatan masyarakat Rohingya dan menyelesaikan konflik ini secara aman dan damai.

Sabda Rasulullah SAW:

مَن لَمْ يهتَمَّ بأمرِ المُسلِمينَ فليس منهم

“Barangsiapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin maka dia bukan sebahagian dari mereka”

“Sejahtera Bersama Islam”

ABDUL HADI AWANG
Presiden PAS

Bertarikh: 8 Zulhijjah 1438H / 30 Ogos 2017

Wednesday, August 16, 2017

PAS mungkin turut tanding di Mentakab

TEMERLOH :– PAS Pahang kemungkinan besar akan meletakkan calon bagi kerusi Dun Mentakab selepas melihat potensi untuk menang semakin positif bagi kawasan tersebut.

Ini selepas perkembangan terbaru apabila bekas Adun Mentakab dari MCA Datuk Chuah Boon Seong mengumumkan akan bertanding bagi kerusi Bebas kelmarin kerana merasakan masih ramai rakyat yang memerlukan khidmatnya.

Ini sekaligus bakal menyaksikan pertembungan empat penjuru apabila DAP yang menyandang kerusi Mentakab akan ditentang BN, Bebas dan terbaru kemungkinan PAS.

Pesuruhjaya PAS Pahang Rosli Abdul Jabar berkata, PAS sebenarnya sedang menilai untuk bertanding di beberapa kerusi baharu di negeri ini termasuk Mentakab dan perkembangan terbaru itu menyaksikan PAS semakin positif untuk meletakkan calon di Mentakab yang kini disandang DAP.

Menurutnya, PAS sudah lama membuat kajian kebolehan untuk menang di Dun Mentakab, dengan perkembangan terbaru apabila Boon Seong mengumumkan bertanding bebas sudah tentu ia semakin positif untuk PAS.

"Dengan perkembangan baharu ini, PAS akan membuat keputusan dalam masa terdekat untuk bertanding di kerusi itu.

"Ini juga bersandarkan desakan daripada akar umbi dan penyokong Pas yang mahukan PAS bertanding di kerusi tersebut," katanya dihubungi semalam.

Rosli.berkata, sekiranya PAS bertanding di Mentakab, calon yang sesuai sudah dikenalpasti bahkan bukan di Mentakab sahaja malah di seluruh Pahang Pas sudah ada calon.

Beliau berkata, calon-calon yang dalam pertimbangan sudah ada malah berlebih dan perlu disaring semula.

Menurutnya, buat pertama kali dalam sejarah juga PAS Pahang akan meletakkan calon dari Dewan Himpunan Penyokong PAS dan calon sudah dinilai samada dari India atau Cina.

"Kita juga ada sekurang-kurangnya dua calon dari Muslimat yang akan diletakkan sebagai calon di kawasan tertentu yang juga dalam pertimbangan kita.

"Pas Pahang kali ini bertanding lebih 30 kerusi Dun berbanding hanya 21 pada PRU lepas manakala bagi kerusi parlimen sebanyak 10 kerusi akan diletakkan calon," katanya.

Sementara itu Rosli berkata, PAS Pahang akan melancarkan jentera PRU di seluruh Pahang pada September ini.

Kelmarin bekas Adun Mentakab Datuk Chuah Boon Seong mengumumkan akan keluar MCA dalam masa terdekat untuk bertanding atas tiket Bebas kerana masih ramai rakyat memerlukan khidmatnya.

Boon Seong turut mengakui masalah kepimpinan MCA Temerloh antara faktor beliau bertanding pada PRU akan datang.Tuesday, August 15, 2017

ANTARA CITA-CITA DAN ANGAN-ANGAN 'PAS TERAJU PAHANG' - siri 2


Cita-cita adalah sesuatu yang berada dilubuk hati lalu diiringi dengan usaha, tawakkal dan sentiasa berdoa kepada Allah swt agar matlamat perjuangan yang dicitakan akan mencapai kejayaan. Yakin dengan datangnya nusrah dari Allah swt setelah berusaha semampu apa yang boleh dilakukan.

PAS adalah parti yang tak pernah jemu berjuang, Istiqamah dengan prinsipnya, usaha dakwahnya tak pernah berhenti. Ia menjadi baja yang menyuburkan akar perjuangannya, kerana itulah pohonnya sentiasa menghulurkan ranting dan daun-daun yang semakin rendang, kian ramai yang berteduh dibawahnya.

Inilah perjalanan sebuah cita-cita Islam, sifatnya sangat menuntut kepada keyakinan, yakin dengan janji Allah dan yakin dengan kebenarannya, yakin dengan masa depan perjuangannya, yakin bahawa Allah pasti memberikan kemenangan samada didunia atau akhirat ataupun kedua-duanya sekali.

Pernah bersembang dengan Allahyarham Ustaz Jamahir Idris mantan Pesuruhjaya PAS Pahang tahun 70an, beliau bercerita di zamannya ketika beliau berceramah di Kuala Lipis, dengan perjalanan yang jauh, berceramah didalam kebun getah, lampu gasolin, pembesar suara menggunakan bateri dan yang hadir hanyalah tiga orang.

Namun beliau dan seangkatan dengannya tidak pernah luntur semangat perjuangannya, tidak pernah jemu menyebarkan dakwah, tiada henti memberikan kefahaman terhadap perjuangan PAS. Malah terus istiqamah sehingga beliau meninggal beberapa tahun lalu, kini kami menikmati manisan buahan tanamannya. PAS kini tidak lagi asing seperti dahulu, bendera PAS berkibar dimana sahaja pelusuk tanah air termasuk di Sabah dan Sarawak.

Titik peluh perjuangan mereka yang membasahi bumi, menyuburkan perjuangan PAS termasuk di Negeri Pahang, Istiqamahnya para amilin terdahulu menyuburkan perjuangan hari ini, Istiqamahnya para amilin kini, InsyaAllah akan membuahkan hasil kepada pejuangan dimasa mendatang. Inilah keyakinan kami. Kami meniti jalan perjuangan ini dengan penuh keyakinan bahawa "Istiqamah Pasti Akan Menang".

URAJ