Thursday, November 2, 2017

Ibrahim Yaakob tokoh pejuang negara

Bahagian 2

DITANGKAP BRITISH


Sewaktu Perang Dunia II semakin menghampiri Tanah Melayu, pemuda-pemuda KMM telah menyemarakan semangat anti-British. Pada 1941, Konsul Jeneral Jepun di Singapura telah membantu KMM membeli akhbar Melayu di Singapura yang dipanggil Warta Malaya dengan memberikan kemudahan kewangan. Pada tahun 1941, pihak British telah mula mengesan pengaruh Jepun di dalam KMM. British telah memerhati KMM dengan dekat dan pada akhir tahun 1941, pucuk kepimpinan KMM termasuk Ibrahim Yaacob dipenjarakan. Ketika Perang Pasifik meletus pada 7 Disember 1941, Ibrahim Yaakob telah ditangkap oleh pihak British Perjuangan KMM menjadi lemah apabila ramai pemimpin mereka ditangkap. Kelemahan mereka semakin ketara apabila Jepun mula menduduki Tanah Melayu.


Bagi meredakan kebimbangan tersebut, pada akhir tahun 1941 pihak British telah menahan Ibrahim Haji Yaakob dan beberapa orang pemimpin KMM seperti Ishak Haji Muhammad, Hassan Haji Manan,Idris Hakim,Ahmad Boestamam, Mohd Isa Mahmud dan Sutan Djenain berserta 150 orang anggota KMM ditangkap oleh Cawangan Khas Polis British. Walaupun pada mulanya mereka akan di hantar ke India, namun rancangan tersebut terpaksa dibatalkan setelah kedatangan Jepun ke Tanah Melayu. Pemimpin-pemimpin KMM telah di bebaskan oleh Jepun dan KMM telah meneruskan kegiatan mereka dalam bidang politik. [41]
Kongress sepatutnya diadakan di Ipoh pada tahun 1941. Akan tetapi, kehendak itu terhalang apabila Perang Dunia II meletus dan Tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun.

KMM Pada Era Pendudukan Jepun

Pada tahap ini, kelihatan satu kegiatan nasionalisme yang lebih matang dari kegiatan sebelumnya. Peranan golongan radikal Melayu lebih menonjol sekali seperti Ibrahim Haji Yaakob, Dr. Burhanuddin Al-Helmy dan Ishak Haji Mohammad merupakan tokoh-tokoh yang telah menggunakan pendudukan Jepun sebagai satu peluang untuk mendapat tempat dalam kegiatan nasionalisme itu. Sebagai perisik Jepun ketika itu, mereka telah mendapat kedudukan yang baik dalam pentadbiran Jepun yang berjalan selama tiga tahun setengah itu. Mereka membantu Jepun dengan harapan Jepun akan memberi lebih banyak kebebasan politik kepada orang Melayu, jika tidak merdeka sepenuhnya. Mereka berpendapat bahawa penjajahan British di Tanah Melayu perlu dihapuskan. Manakala bagi Jepun pula,mereka mengharapkan ahli-ahli KMM dapat mempengaruhi orang Melayu supaya berkerjasama dengan tentera Jepun semasa mereka menyerang British. Bantuan KMM ini banyak membantu tentera Jepun untuk menakluki Tanah Melayu dengan lebih mudah.

Namun, setelah kumpulan ini berkerjasama dengan Jepun dan membiarkan Jepun menekan kegiatan mereka, sifat radikal mereka telah musnah. Tindakan Jepun mengharamkan KMM pada bulan Jun 1942 iaitu enam bulan selepas penguatkuasaan pemerintahannya tidak dapat dibantah oleh Ibrahim Haji Yaakob dan kawan-kawannya. Jepun mengharamkan KMM kerana tindakan sekumpulan pemimpin KMM seperti Mustapha Hussein menuntut kemerdekaan dari Jepun sebaik sahaja Jepun menduduki Tanah Melayu. Selepas Ibrahim Haji Yaakob melihat insiden salah seorang ahli KMM iaitu Mustapha Hussein ditempeleng dan diterajang, beliau terpaksa mengunci mulut dan tunduk terhadap Jepun. Beliau sedar bahawa, kemenangan Jepun di Tanah Melayu bukanlah kemenangan bagi golongan radikal.

Begitu juga dengan Dr.Burhanuddin yang telah dilantik sebagai Penasihat hal-ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu di Taiping, Perak. Beliau cuba mengadakan persidangan masyarakat Islam Sumatera dan Semenanjung bagi kali kedua telah ditahan oleh pihak Jepun. Hal ini kerana pihak Jepun bimbang Islam akan menjadi jambatan kebebasan politik di antara kedua-dua buah daerah menentang Jepun. Ishak Haji Mohammad juga terpaksa membiarkan Jepun menyerahkan semula Kelantan dan Terengganu kepada Thailand. Beliau dan kawan-kawannya juga terpaksa mmbiarkan pentadbiran negeri-negeri utara Tanah Melayu disatukan dengan Sumatera dan Singapura diasingkan dari Semenanjung. Beliau seperti juga rakan-rakannya, tidak dapat menyaingi penjajah baru ini.

Pembubaran KMM

Pada bulan Jun 1942, KMM telah dibubarkan oleh Jepun kerana telah mendapati bahawa KMM mula mengecam kedudukan mereka. Kemudian tentera Jepun telah meminta Ibrahim Haji Yaakob supaya menubuhkan ‘Badan Penasihat Bumiputera pada Pemerintahan Tentera Jepun bagi Tanah Melayu dan Sumatera. Lantaran daripada pembubaran tersebut, ini juga bermakna bahawa perjuangan golongan nasionalis kiri yang bergerak atas nama KMM sebagai sebuah pertubuhan politik di Tanah Melayu turut berakhir.

Walaupun KMM dibubarkan, kebanyakan pimpinan dan angotanyanya (tanpa Ibrahim Yaakob), kemudian menyertai Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), juga dikenali Parti Nasionalis Melayu (PNM - Malay Nationalist Party) telah ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Ipoh. Parti ini merupakan parti politik Melayu yang pertama ditubuhkan selepas pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Pimpinan PKMM diambil alih oleh pemimpinan KMM seperti Dr Burhanudin al-Helmi, Ahmad Bustamam dan Ishak Haji Mohamad. Jadi, PKMM ini dianggap sebagai kesinambungan KMM.

Walaupun KMM berusaha untuk memperluaskan pengaruh namun pertubuhan ini tidak berjaya menarik lebih ramai pengikut, terutamanya di kalangan rakyat bawahan dan golongan pentadbir Melayu yang berpendidikan Inggeris. Hal ini kerana mereka masih mengharapkan kepimpinan raja-raja dan golongan bangsawan Melayu yang dianggap sebagai pelindung orang Melayu. Kemunculan KMM di tengah-tengah orang Melayu yang sebahagian besarnya terdiri daripada masyarakat tani yang masih setia terhadap hubungan sosial bersifat tradisional terutamanya dengan raja-raja Melayu dan para pembesar Melayu sebenarnya tidak banyak membantu KMM meluaskan pengaruhnya. Terdapat golongan yang juga tidak menyokong KMM iaitu golongan Birokrasi kerana KMM bersikap anti birokrasi.

Idea KMM untuk menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia melalui gagasan Melayu Raya tidak berkesan untuk menarik perhatian majoriti orang Melayu. Sebelum Perang Dunia kedua berlaku, KMM lebih banyak bergiat secara sulit dan bergantung kepada hubungan ahli-ahli jawatankuasa pusat dengan rakan-rakan di beberapa buah negeri di Tanah Melayu, khususnya di kalangan bekas pelajar SITC untuk mendapatkan ahli-ahli baru. Jelaslah bahawa KMM gagal mewujudkan satu gerakan massa ataupun suatu pertubuhan politik secara besar-besaran yang berupaya melibatkan penyertaan golongan rakyat bawahan dalam usaha menentang penjajah British di Tanah Melayu.

Namun, sejak awal penubuhannya, pihak British sentiasa mengawasi kegiatan KMM. British mendapat maklumat mengenai rancangan para pemimpin KMM umtuk melancarkan gerakan bersenjata bagi menghalau penjajah itu keluar dari Tanah Melayu. Kebimbangan British semakin jelas apabila menyedari tentang wujudnya hubungan rapat di antara KMM dengan para pemimpin Indonesia, terutamanya Parti Komunis Indonesia (PKI) berikutan dengan kehadiran Sutan Djenain yang merupakan seorang pelarian politik PKI yang menetap di Tanah Melayu

Analisis dan Kesimpulan

Melalui analisis Mohamed Salleh Lamry (2006) dalam bukunya Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan mengatakan di Malaya KMM adalah sebuah organisasi politik yang terawal muncul dan penubuhannya banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik di Indonesia dan berlandaskan fahaman nasionalisme Melayu yang luas tetapi hanya wujud sehingga zaman Jepun dan selepas Perang Dunia Kedua perjuangan KMM diteruskan oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM).

Karya Firdaus Haji Abdullah (1985), Radical Malay Politics mengatakan KMM adalah gerakan politik radikal Melayu yang terawal. Selain daripada itu beberapa tulisan oleh Rustam A. Sani (1976,1983) dan Ahmat Adam (1983, 1996) juga mengkelaskan KMM merupakan gerakan nasionalis kiri Melayu dan Rustam A. Sani (1975) telah menghuraikan asal usul sosial gerakan nasionalis kiri Melayu, khasnya KMM.

Kemunculan gerakan nasionalisme kiri di kalangan orang Melayu pula, sama ada secara langsung atau tidak, banyak dipengaruhi dan didorong oleh perkembangan politik dan gerakan nasionalisme di Indonesia. Bahan-bahan dari Indonesia, sama ada buku, majalah dan surat khabar telah sampai ke tangan anak-anak muda Melayu yang belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris. Tujuan bahan bacaan itu dibawa masuk ke Tanah Melayu terutamanya adalah untuk mengatasi masalah kekurangan bahan bacaan itu mereka dapat mengikuti perkembangan di Indonesia, seperti Boedi Otomo, Sarekat Islam, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasional Indonesia serta peranan Soekarno. Dengan itu, kemasukan bahan bacaan itu telah mendatangkan kesan yang tidak diduga pada mulanya, iaitu sedikit sebanyak telah mendorong timbulnya kesedaran politik anti kolonial di kalangan mereka (Abdul Samad 1982, 310).

Menurut Ibrahim (1957) yang menulis berdasarkan pengalamannya sebagai pemimpin politik utama gerakan nasionalisme Melayu kiri itu, tekanan politik dan ekonomi penjajah dalam waktu singkat telah memberikan kesedaran baru kepada orang Melayu. Dengan itu, timbullah bibit-bibit kesedaran nasional di kalangan masyarakat Melayu. Namun, Ibrahim (1957,20) mengakui adanya pengaruh dari Indonesia itu dengan kata-kata seperti berikut :
“Selanjutnya kesadaran ini bertambah besar sesudah terjadi Pemberontakan melawan Belanda di Jawa dan Sumatera tahun 1926. Berita-berita pemberontakan di Indonesia itu dengan diam-diam disambut oleh orang Melayu di Malaya yang satu keturunan darahnya itu dengan sangat gembira, terutama oleh mereka yang mempunyai hubungan darah langsung dengan suku-suku Bugis, Banjar, Sumatera, Jawa, Sunda, Boyan dan lain-lainya, bahkan beberapa orang pemimpin pemberontakan dari Indonesia itu yang lari ke Malaya diberikan perlindungan saudara kandung oleh orang-orang Melayu, dari orang-orang pelarian ini ada pula yang bergerak di Malaya memberikan kesadaran nasional melawan penjajah di antaranya ialah Djamaluddin Tamin, Tan Malaka, Budiman, Sutan Jenain, Alimin, Mohd Arif dan lain-lainnya.”

Kenyataan Ibrahim itu telah diperkuat oleh Abdul Samad (1982, 311) yang turut berjuang dalam politik sejak awal munculnya gerakan nasionalisme Melayu dengan merujuk kepada apa yang berlaku di kalangan pelajar Sultan Idris Tranning College (SITC):
Ringkasnya pada tahun 1928 itu tumbuhlah kesedaran nasional di kalangan orang Melayu penduduk Malaya. Dengan demikian pada tahun 1929 Ibrahim telah menubuhkan sebuah gerakan pelajar secara haram yang diberikan nama Ikatan Pemuda Pelajar. Kemudian 1930 beliau menubuhkan Ikatan Semenanjung Borneo (Abdul Samad Idris 1982, 312) atau Belia Malaya mengikut catatan Roff (1974, 225), yang merupakan pertubuhan haram juga. Gerakan ini dianggotai oleh kira-kira 35 orang pelajar SITC . Antara mereka yang menjadi pemimpinnya ialah Ibrahim Haji Yaacob, Muhammad Isa Mahmud, Hassan Haji Manan, Yaacob Muhammad Amin dan Abdul Karim Rashid (Abdul Samad 1982, 312). Merekalah yang disebut oleh Ibrahim Yaacob turut menjadi ahli PNI yang dipimpin oleh Soekarno dan melanggan akhbar parti tersebut Fikiran Rakyat (Roff 1974, 225). Penubuhan gerakan sulit Ikatan Semenanjung Borneo atau Pemuda Malaya ini jelas mengikut model gerakan pemuda yang wujud lebih dahulu di Indonesia, seperti Jong Jawa dan Jong Sumatera, yang merupakan gerakan pemuda Jawa dan pemuda Sumatera.

Gerakan sulit nasionalisme Melayu di SITC itu mulai malap selepas 1932, setelah pihak Inggeris dapat mencium gerak-geri para pemimpinnya. Pihak Inggeris telah mengambil langkah untuk menghancurkan gerakan nasionalisme yang bergerak secara sulit yang berpusat di SITC itu. Antaranya ialah memisahkan Ibrahim Yaacob dari rakan-rakannya setelah menamatkan pengajian pada tahun 1931. Ibrahim Yaacob dihantar mengajar ke Bentong, Pahang, sementara rakan-rakannya dihantar mengajar ke merata tempat di Semenanjung Tanah Melayu, sehingga mereka berjauhan.

Di samping itu, tenaga pengajar yang menanamkan semangat nasionalisme juga telah dipecah-pecahkan supaya mereka sukar berhubung antara satu dengan lain. Mereka dihantar sampai ke Borneo dengan alasan kenaikan pangkat. Antaranya Cikgu Abdul Hadi Haji Hassan dijadikan Pemeriksa Sekolah-Sekolah Borneo, dan Cikgu Harun Muhammad Amin (Harun Aminurashid) dijadikan Penguasa Pelajaran di Brunei.

Bagaimanapun, langkah Inggeris menyekat gerakan nasionalisme di SITC itu tidak mematahkan cita-cita dan perjuangan Ibrahim Yaacob. Dengan perpindahannya ke Bentong, Ibrahim memindahkan markas Ikatan Semenanjung Borneo ke Bentong pula. Di Bentong, Ibrahim mendapat sokongan daripada Ishak Haji Muhammad yang ketika itu menjadi Timbalan Penolong Pegawai Daerah Bentong. Aktiviti politik Ibrahim dan Ishak dapat dihidu oleh penjajah Inggeris dan sekali lagi mereka bertindak menyekat kegiatan politik di kalangan anak muda Melayu itu, Ishak telah ditukarkan ke Pejabat Daerah Rembau, sementara Ibrahim pula ditukarkan mengajar ke Sekolah Latihan Polis di Kuala Lumpur.

Setelah berada di Kuala Lumpur pada akhir tahun 1934 dan awal tahun 1935, Ibrahim Yaacob dapat berhubung semula dengan beberapa orang kawan lama di SITC dan bertemu dengan kawan baru yang sama-sama mempunyai kesedaran nasionalisme dan semangat antikolonial. Antara mereka terutamanya ialah Hassan Manan, Abdul Karim Rasid dan Isa Mohd. Mahmud semuanya dari SITC; Mustapha Hussin, guru Sekolah Pertanian Serdang, dekat Kuala Lumpur serta Ishak Hj Muhamad, anak muda dari Pahang yang baharu berhenti dari Perkhidmatan Tadbir Melayu (MAS) (Roff 1974, 226).

Mengikut Roff (1974, 222) dalam buku Mohamed Salleh Lamry penubuhan KMM adalah mengikut model Jong Jawa dan Jong Sumatera yang wujud lebih awal di Indonesia walaupun dalam Mustapha (1999, 195, 198) dalam memoirnya menyatakan bahawa pemuda-pemuda nasionalis dalam KMM seperti beliau mahu mencontohi gerakan Muda Turki (Young Turks) dan tidak mengakui KMM dipengaruhi oleh parti-parti politik dari Indonesia. Dalam hal ini, kenyataan Ibrahim mungkin lebih tepat, kerana pada masa itu, pengaruh dari Indonesia, sama ada dari segi bahan bacaan dan hubungan secara langsung dengan pejuang politik dari Indonesia, memang lebih ketara.

Dengan itu, kita dapat membuat penilaian sendiri mengenai hubungan ini iaitu satu perkara yang menarik yang mana dalam Majlis Penubuhan KMM turut dihadiri oleh Sutan Jenain, seorang kader komunis dan pelarian politik dari Indonesia yang mana juga sebagai ahli PKM. Pendapat saya ini saya sokong dengan petikan dari Mustapha (1999,197) yang mana Sutan Jenain sering menasihati beliau dan kawan-kawannya supaya menubuhkan badan politik Melayu yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan. Mengikut Roff (1974, 231-232) pula mengatakan Sutan Jenain memainkan peranan penting sebagai penghubung (liaison) antara PKM dengan KMM.

“Tentang dasar dan matlamat perjuangan KMM mengikut Mustapha (1999, 198) ialah sebagai sebuah parti politik Melayu yang pertama ditubuhkan di Tanah Melayu dan berbeza dengan dasar Persatuan Melayu negeri-negeri, ini kerana Persatuan seperti Melayu Perak, Selangor dan Pahang baru ditubuhkan dan persatuan ini bersifat propenjajah dan berfahaman kedaerahan tetapi KMM pula antipenjajah dan memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan Tanah Melayu daripada cengkaman penjajah British.”

Manakala Ibrahim (1957, 25) pula mengatakan KMM adalah pelopor perjuangan nasional di Malaya secara berorganisasi yang pertama menentang penjajah Inggeris dengan dasar non-corporation menuntut Malaya Merdeka, atas dasar kesedaran nasional yang luas bertujuan mahu mempersatukan Malaya kepada satu ikatan Indonesia Raya, agar seluruh suku bangsa orang Melayu (Malay-races) menjadi satu bangsa yang besar di Asia Tenggara.

Dengan Perkataan lain, mengikut versi Ibrahim Yaacob, KMM ditubuhkan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu yang akan disatukan dengan Indonesia menjadi sebahagian daripada sebuah negara besar, Indonesia Raya. Bagaimanapun pada masa itu KMM tidak boleh menyatakan secara terbuka bahawa perjuangannya adalah untuk menuntut kemerdekaan. Matlamat untuk menuntut kemerdekaan itu terpaksa disembunyikan.

Mengikut Mustapha (1999,199) KMM telah didaftarkan sebagai sebuah badan sosial dengan mengambil peraturan-peraturan Liga Pemuda India Selangor sebagai perlembagaannya. Dalam usianya yang singkat, sejak kelahirannya pada 1938 hingga kedatangan Jepun pada tahun 1941, jelas tidak banyak yang dapat dilakukan oleh KMM dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Ia bukan sahaja tidak mendapat sokongan daripada golongan pembesar, tetapi juga daripada golongan rakyat bawahan yang kebanyakkannya masih takut berpolitik dan lebih mematuhi pemimpin tradisional, seperti penghulu, datuk-datuk lembaga (Negeri Sembilan) dan lain-lain.

Dalam hubungan ini, KMM mengambil sikap bermusuhan dengan pembesar-pembesar tersebut (Abdul Samad 1982, 317).

SEBAB BERSEKONGKOL DENGAN JEPUN

Ada juga yang mempersoalkan kenapa KMM mengambil jalan bersekongkol dengan Jepun. Ibrahim Yaacob dan Ishak Hj Muhammad, mengikut Abdul Samad (1982, 314) telah merancang untuk menubuhkan sebuah parti yang progresif revolusioner pada 1937. Mereka mahu menuntut kemerdekaan dengan apa cara sekalipun. Bagaimanapun, mereka kemudiannya menyedari bahawa bangsa Melayu sangat kekurangan sama ada dari segi kewangan mahupun ketenteraan. Dengan itu, rancangan itu tidak jadi dilaksanakan.

Sementara itu, Ibrahim Yaakob tidak teragak-agak untuk mendapatkan sokongan Jepun dalam usaha membebaskan tanah air daripada penjajahan Inggeris kerana dia mempercayai bahawa Jepun yang ketika itu sedang berperang dengan China akan menjadi kuasa yang terkuat di Asia.

Semasa tentera Jepun menyerang Tanah Melayu, pemuda-pemuda KMM telah membantu kemaraan tentera-tentera Jepun ke Tanah Melayu sepanjang tahun 1941-1942 sebagai penunjuk jalan dan juru bahasa. Ibrahim dilatih selama enam bulan dan sebelum Jun 1944 dia dilantik sebagai Komandan Giyugun (tentera sukarela) dengan pangkat Leftenan Kolonel. Dengan bantuan tentera Jepun pasukan Giyuugun telah ditubuhkan di Semenanjung Tanah Melayu dan di Sumatera.

PERTEMUAN DENGAN SOEKARNO, HATTA DAN GAGASAN INDONESIA RAYA

Ibrahim Yaakob telah mengutus tiga wakil KMM ke Jakarta untuk bertemu dengan Sukarno. Di Jakarta, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membicarakan sempadan wilayah negara Indonesia. Wilayah Indonesia Raya terlalu luas iaitu meliputi bekas Hindia Belanda, Malaya, New Guinea, Borneo Utara dan Timor Timur Portugis. Muhammad Yamin (anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah menghadkan Indonesia Raya sekadar bekas Hindia Belanda sahaja. Seramai 39 dari 66 anggota badan menyokong gagasan Indonesia Raya.

Pada tanggal 8 Ogos 1945 Pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta dan Radjinan Wediodiningrat sedang transit dalam perjalanan ke Dalat (sekarang Saigon/Ho Chi Minh City), Vietnam untuk menemui panglima Kumpulan Tentera Darat Ekspedisi Selatan Asia Tenggara dan Pasifik, Gensui Hisaichi Terauchi. Tujuan kedua tokoh Indonesia tersebut menemui Terauchi adalah membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia.

Pada saat transit di Lapangan Terbang Paya Lebar, Singapura kedua tokoh pejuang itu disambut oleh massa yg mengibarkan bendera merah putih, yang dipimpin oleh Ibrahim dan Dr. Burhanuddin al-Hilmi, tokoh-tokoh KRIS (Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung). KRIS ini memang dibentuk untuk menyongsong rencana proklamasi kemerdekaan negara baru bernama Indonesia di tanah Semenanjung Malaya dan Singapore!

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, kedua tokoh puak Melayu Malaya tersebut menyampaikan aspirasi rakyat Malaya bahwa tanah Semenanjung bagian tak terpisahkan dari Indonesia Raya dan harus ikut dibicarakan dalam agenda pertemuan dengan penguasa militer Jepang di Dalat.

Sekembali dari Dalat, Soekarno dan Hatta singgah di Taiping, Perak pada 13 Ogos. Di sana ia bertemu kembali Ibrahim dan rakan-rakan seperjuangannya Dr. Burhanuddin al-Hilmi, Ahmad Boestamam dan Ishak Haji Muhammad.

Dalam kesempatan itu, Ibrahim kembali menyampaikan bahawa kemerdekaan Malaya tercakup dalam Kemerdekaan Indonesia. Konon, mendengar keinginan Ibrahim Yaacob itu, Soekarno pun berkata, “Mari kita ciptakan satu tanah air bagi seluruh tumpah darah Indonesia.” Ibrahim kemudian menjawab, “Kami orang Melayu akan setia menciptakan ibu negeri dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka. Kami orang- orang Melayu bertekad untuk menjadi orang Indonesia.” Perisytiharan kemerdekaan Indonesia dirancang pada 24 Ogos 1945 di Jakarta.

Namun, Indonesia mengisytiharkan kemerdekannya pada 17 Ogos 1945, tanpa melibatkan Semenanjung Malaya. Banyak anggota KMM di Malaya yang kecewa.

Pada 15 Ogos 1945 Jepun menyerah kalah secara tiba-tiba setelah bandar Hiroshima dan Nagasaki diledakkan dengan bom atom. PETA dan Giyuugun diperintah bubar oleh tentera Jepun dn senjata diserahkan.Gagasan Indonesia Raya terbatal dengan sendirinya.

Lantas pada 19 Ogos 1945, Ibrahim Yaakob meminta kapal terbang tentera Jepun untuk membawanya ke Jakarta / Yogyakarta bersama isterinya Mariatun Haji Siraj, iparnya Onan Haji Siraj dan Hassan Manan untuk menemui Soekarno dan para pemimpin republik lainnya, menagih janji Soekarno dan Muhammad Hatta yg mereka temui di Taiping.

Namun kerana situasi belum aman, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk menunda pembicaraan penyatuan Malaya tersebut. Ibrahim juga diminta Soekarno untuk tidak kembali ke Malaya untuk sementara waktu, memandangkan situasi di Malaya sedang gawat dan penjajah Inggeris sudah lebih dulu mendarat di sana untuk memulihkan keamanan di tanah jajahannya itu.

Ibrahim kemudian bertukar nama menjadi Iskandar Kamel Agastja, dan segera bergabung dengan MBT TKR (Markas Besar Tentara - Tentara Keamanan Rakyat), diperintahkan membentuk Badan Intelijen SOI Seksi E (Luar Negeri) dengan pangkat Leftenan Kolonel. Tugas utamanya menjadi pengurus Gerakan Kemerdekaan Malaya. Terbit bagi pihak KMM di Jakarta . Pejabatnya terletak di nombor 4 Jalan Kebahagian, Jakarta.

Ibrahim juga ditugaskan membangunkan jaringan inteligen ke Malaya, membantu pergerakan nasionalis di Malaya. Juga mengusahakan pengiriman senjata dari Malaya, Rangoon, dan Manila. Selain itu beliau bertindak melakukan combat inteligent di semua daerah pendudukan Belanda di Indonesia serta membentuk dan memimpin GKR (Gerakan Revolusi Rakyat) di Solo menentang PKI (Partai Komunis Indonesia).

Pada Perang Kemerdekaan 2 (Agresi Militer II 19 Desember 1948), Ibrahim berjuang secara gelila di daerah Karanganyar dan Merapi, hingga kembali ke Yogyakarta pada Ogos 1949.

Menjadi anggota Parlimen Indonesia

Ibrahim memutuskan mengundurkan diri dari ketenteraan dan bergabung ke Kementerian Luar Negeri hingga Mac 1951. Saat bertugas di Kementerian Luar Negeri, Ibrahim membentuk KEMAM (Kesatuan Malaya Merdeka) yg berjuang untuk kemerdekaan Malaya dari Indonesia. Di kancah politik, Ibrahim menjadi anggota pimpinan PNI (Partai Nasional Indonesia) cabang Jakarta Raya sampai tahun 1958. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Ibrahim sempat menjadi anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) mewakili Riau.

Dalam Kempen Trikora (Tri Komando Rakyat) Ibrahim Menjadi Bendaraha Kongres Rakjat Indonesia Pada Tahun 1958-1960. Tahun 1959, Ibrahim Bergabung dgn Partindo (Partai Indonesia), namun parti itu kemudian dibekukan karena Menolak Asas NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) Yang dipaksakan Oleh Presiden Soekarno-komen pada 1963. Pada Kempen Dwikora (Dwi Komando Rakyat), Ibrahim Kembali memimpin KEMAM, ikut mengatur Penghantaran Pasukan Ke Malaya dan Borneo Utara Hingga Tahun 1964 diangkat sebagai Staf Koti diperbantukan kepada Kepala Staf Koti (Komando Operasi Tinggi) Leftenan Jeneral Ahmad Yani.

Sukarno merasa terhutang budi kepada Ibrahim Yaakob di atas semangat juang dan setiakawan orang Indonesia di Tanah Melayu. Lantas Sukarno mengajak Ibrahim Yaakob berjuang sahaja di pulau Jawa kerana mereka seketurunan - Bugis Jawa Indonesia.

Bertemu dengan Tunku di Jakarta

Pada November 1955, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu , Tunku Abdul Rahman bertemu dengan beliau di Jakarta ketika hendak berunding dengan Presiden Sukarno. Ketika itu, Tunku Abdul Rahman baru sahaja dilantik sebagai Ketua Menteri setelah Perikatan menang 51 daripada 52 kerusi dalam pilihan raya yang pertama pada tahun 1955. Tunku yang menerima pendidikan Inggeris di London berasa selesa jika Tanah Melayu merdeka dalam Komanwel British. Ini dilihat sebagai neo-kolonialime kerana Ibrahim Yaakob mahu Tanah Melayu bergabung dengan Indonesia dalam Indonesia Raya.

Sukarno sendiri tidak senang dengan pendirian Tunku yang dilihat sebagai 'boneka' British sahaja. Dengan pelbagai pengaruh lain termasuk Aidid dan Subandrio - komunis, Sukarno melancarkan 'Ganyang Malaysia' pada 1965.

G30S, Tragedi Lubang Buaya mengubah haluan Ibrahim

Peristiwa ini memberi kesan besar kepada Ibrahim Yaakob. Gerakan 30 September atau G 30 S PKI adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pegawai tertinggi tentera Indonesia yang anti komunis berserta beberapa orang lainnya diculik dan dibunuh oleh pengawal-pengawal yang dikatakan paling rapat dengan Sukarno yang paling rapat enam.dalam suatu usaha pemberontakan sebagai usaha rampasan kuasa oleh Partai Komunis Indonesia.

Keenam pegawai yang dibunuh tersebut adalah:
•    Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,
•    Mayjen TNI R. Suprapto
•    Mayjen TNI M.T. Haryono
•    Mayjen TNI Siswondo Parman
•    Brigjen TNI DI Panjaitan
•    Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Mereka merupakan enam daripada tujuh orang jeneral yang menjadi sasaran, yang tunggal terselamat ialah Jeneral Abdul Harris Nasution.

Sementara yang lain adalah Karel Satsuit Tubun, Brigjen Katamso Darmokusumo dan Kolonel Sugiono. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Krisis ini mencetuskan tindakan keras terhadap PKI sehingga setengah juta orang disyaki komunis (kebanyakannya petani) dibunuh dalam panik anti komunis itu. Genggaman kuasa Sukarno diperlemah oleh krisis ini dan akhirnya, Leftenan Jeneral Suharto yang pro-Amerika memaksakan beliau menyerahkan kuasa eksekutifnya pada 11 Mac 1966.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

Jenazah para pimpinan tentera yang terkorban ditemui pada 4 Oktober dari sumur tua tersebut dan daripada jasad mendapati mereka telah disiksa sebelumnya dengan sebegitu rupa.

Selepas peristiwa tersebut, Ibrahim yang rapat dengan Sukarno mulai menyebelahi Major Jenderal Soeharto karena sikapnya yang memang sangat anti komunis. Selepas peristiwa berdarah itu, Ibrahim ditugaskan sebagai anggota KOTI-KOGAM (Komando Ganyang Malaysia) di bawah Soeharto pada 1966 sehingga 1967. Pada jabatan itu, Ibrahim ditugaskan mengambil alih tampuk kepemimpinan Partindo dan membersihkannya dari unsur-unsur komunis. Setelah menonaktifkan Partindo, Ibrahim bergabung dan menjadi Ketua III Partai Murba pada tahun 1967.

Kembali ke Malaysia, undur dari politik dan menyertai perbankan

Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1970 menggantikan Tunku Abdul Rahman, barulah Ibrahim berpeluang kembali ke Malaysia pada 1973.

Sebagai seorang guru, Ibrahim Yaakob ada menulis buku bertajuk 'Nusa dan Bangsa Melayu' pada 1951. Beliau menafikan perjuangan KMM tidak berhaluan kiri mahupun radikal . Sebaliknya usaha menerapkan kesedaran cintakan agama, bangsa dan negara.KMM adalah anti British dan anti feudal.
Dalam pemilihan umum (Pemilu) 1971, Ibrahim mencalonkan diri sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari daerah pemilihan Jawa Barat melalui Partai Murba. Gagal menduduki kerusi parlimen, pada tahun 1976 Ibrahim menjadi anggota Majlis Pertimbangan Partai (MPP) di Partai Demokrasi Indonesia (PDI), partai hasil fusi partai-partai berhaluan nasionalis dan non-Islam usai Pemilu 1971.

Setelah itu Ibrahim mengundurkan diri dari politik dan terjun ke dunia perniagaan nis sebagai pengasas dan pengarah Bank Pertiwi. Hingga akhir hayatnya Ibrahim bermukim di Jakarta.

Tokoh besar Semenanjung Tanah Melayu ini yang menabur bakti di Indonesia, meninggal dunia pada 8 Mac 1978. Menghargai jasanya membebaskan bumi Indonesia, jenazah pejuang itu disemadikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta tanda bukti beliau seorang patriot.. Pada batu nesannya, tercatat nama Leftenan Kolonel Iskandar Kamel Agastya.


No comments:

Post a Comment